Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 10:09:46 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17821Tiêu đề: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: revo450 trong 10:09:46 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013
Câu 34: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm. Độ dãn cực đại của lò xo khi dao động là 9cm. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài ngắn nhất bằng
   A. 0.         B. 1N.         C. 2N.      D. 4N.
Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 10:18:23 PM Ngày 30 Tháng Bảy, 2013
Câu 34: Con lắc lò xo có độ cứng k = 100N/m treo thẳng đứng dao động điều hoà, ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm. Độ dãn cực đại của lò xo khi dao động là 9cm. Lực đàn hồi tác dụng vào vật khi lò xo có chiều dài ngắn nhất bằng
   A. 0.         B. 1N.         C. 2N.      D. 4N.
Em cảm ơn
HD:
+ Ở VTCB lò xo đã dãn được [tex]\Delta l_{0}=4cm[/tex]
+ Lò xo dãn nhiều nhất khi ở biên dưới => 9 = 4 + A => A = 5 cm
+ Khi lò xo ngắn nhất vật ở biên trên => độ biến dạng là [tex]\Delta l=A-\Delta l_{0}=1cm=0,01m[/tex]
+ Lực đàn hồi lúc này: [tex]F_{dh}=k\Delta l=100.0,01=1N[/tex]