Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 10:53:33 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17814Tiêu đề: Cần giúp đỡ về bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: revo450 trong 10:53:33 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài l = 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn Fđ = 2N. Năng lượng dao động của vật là
   A. 1,5J.      B. 0,08J.      C. 0,02J.      D. 0,1J.


Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 11:18:19 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài l = 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn Fđ = 2N. Năng lượng dao động của vật là
A. 1,5J.      B. 0,08J.      C. 0,02J.      D. 0,1J.
HD:
+ Ta có: [tex]k\Delta l=k(l_{0}-l)=0,02k=2\Rightarrow k = 100N/m[/tex]
+ l = 28 cm, có v = 0 nên đây là biên trên => lmin = 28. Mà [tex]l_{min}=l_{0}+\frac{mg}{k}-A\Rightarrow A=...?[/tex]
+ Từ đó suy ra cơ năng W = 0,5kA^2


Tiêu đề: Trả lời: Cần giúp đỡ về bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:22:53 PM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo có vật nặng khối lượng m = 200g treo thẳng đứng dao động điều hoà. Chiều dài tự nhiên của lò xo là l0 = 30cm. Lấy g = 10m/s2. Khi lò xo có chiều dài l = 28cm thì vận tốc bằng không và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn Fđ = 2N. Năng lượng dao động của vật là
   A. 1,5J.      B. 0,08J.      C. 0,02J.      D. 0,1J.

Em cảm ơn
[tex]F_{d}=k(A-\Delta l_{o})=k(l_{0}-l_{min})\Rightarrow k=\frac{F_{d}}{l_{0}-l_{min}}=100N/m\\\\ A-\Delta l_{o}=l_{0}-l_{min}\Rightarrow A=l_{0}-l_{min}+\Delta l_{o}=l_{0}-l_{min}+\frac{mg}{k}=4cm\\\\ W=\frac{1}{2}kA^{2}=0,08J[/tex]

Chọn B