Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: co het suc trong 07:09:31 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17802Tiêu đề: BT Con lắc lò xo
Gửi bởi: co het suc trong 07:09:31 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2013
Một vật có khối lượng m1=12,5 mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k =200N/m đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường vật và lò xo đặt trên mp nằm ngang có ma sát ko đáng kể  đặt vật thứ 2 có m2=3,75 sát với vat 1 rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8 cm khi tha nhe chung ra lo xo day 2 vat ve 1 phia Hỏi sau khi m2 tách m1 thì m1 dao dong voi biên độ là ?


Tiêu đề: Trả lời: BT Con lắc lò xo
Gửi bởi: maimai57 trong 10:30:28 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2013


Một vật có khối lượng m1=12,5 mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k =200N/m đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường vật và lò xo đặt trên mp nằm ngang có ma sát ko đáng kể  đặt vật thứ 2 có m2=3,75 sát với vat 1 rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8 cm khi tha nhe chung ra lo xo day 2 vat ve 1 phia Hỏi sau khi m2 tách m1 thì m1 dao dong voi biên độ là ?
Gợi ý :+Khi lò xo nén 8cm ( x=8cm)  thì thả , cả 2 vật cùng dao động về vị trí cân bằng :vận tốc của vật m1 và m2 khi về đến vị trí cân bằng là v1 =v2 =v tính theo : k.x^2/2 =(m1+m2)v ^2/2 => tính v
+ Từ vị trí cân bằng , m1 bị lực đàn hồi cản ( kéo về ) nên dao động điều hòa ) , m2 không liên kết chặt với m1 nên chuyển động thẳng đều => tách khỏi m1 .Vậy m2 dao động với biên độ tính theo : kA^2/2 = m2v1^2/2 , thế v1 =v  ở trên vào thì tính A .


Tiêu đề: Trả lời: BT Con lắc lò xo
Gửi bởi: huongduongqn trong 10:46:18 PM Ngày 27 Tháng Bảy, 2013
Một vật có khối lượng m1=12,5 mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k =200N/m đầu kia của lò xo gắn chặt vào tường vật và lò xo đặt trên mp nằm ngang có ma sát ko đáng kể  đặt vật thứ 2 có m2=3,75 sát với vat 1 rồi đẩy chậm cả 2 vật cho lò xo nén lại 8 cm khi tha nhe chung ra lo xo day 2 vat ve 1 phia Hỏi sau khi m2 tách m1 thì m1 dao dong voi biên độ là ?
Hai vật tách nhau tại VT lò xo không biến dạng
Tại thời điểm tách ta có :
[tex]v=\omega A=[tex]A'=\frac{v}{\omega '}=\frac{A\sqrt{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}}}{\sqrt{\frac{k}{m_{1}}}}=A\sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1}+m_{2}}}=8\sqrt{\frac{10}{13}}cm\approx 7,0165cm[/tex]
Khi hai vật tách nhau tại VT lò xo không biến dạng (VTCB)
thì biên độ dao động của vật 1 là
[tex]A'=\frac{v}{\omega '}=\frac{A\sqrt{\frac{k}{m_{1}+m_{2}}}}{\sqrt{\frac{k}{m_{1}}}}=A\sqrt{\frac{m_{1}}{m_{1}+m_{2}}}=8\sqrt{\frac{10}{13}}cm\approx 7,0165cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: BT Con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:54:05 AM Ngày 29 Tháng Bảy, 2013
Lần sau hi vọng tiemlong thực hiện quy định 2.