Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 01:20:57 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17793Tiêu đề: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: bopchip trong 01:20:57 AM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Nhờ các thầy và các bạn giúp em.
Đặt điện áp u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi )[/tex] có [tex]\omega[/tex] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Với các giá trị [tex]\omega[/tex]1 = 2[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]2 = [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex], [tex]\omega[/tex]3 = 0,5[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]4 = 0,25[tex]\omega[/tex]0, tần số góc [tex]\omega[/tex] bằng giá trị nào thì có công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại.
A. [tex]\omega[/tex]4.   B. [tex]\omega[/tex]2.   C. [tex]\omega[/tex]3.   D. [tex]\omega[/tex]1.


Tiêu đề: Trả lời: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: tsag trong 01:22:48 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Bạn chọn giá trị w nào gần wo nhất là được


Tiêu đề: Trả lời: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: huongduongqn trong 09:47:58 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Nhờ các thầy và các bạn giúp em.
Đặt điện áp u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi )[/tex] có [tex]\omega[/tex] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Với các giá trị [tex]\omega[/tex]1 = 2[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]2 = [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex], [tex]\omega[/tex]3 = 0,5[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]4 = 0,25[tex]\omega[/tex]0, tần số góc [tex]\omega[/tex] bằng giá trị nào thì có công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại.
A. [tex]\omega[/tex]4.   B. [tex]\omega[/tex]2.   C. [tex]\omega[/tex]3.   D. [tex]\omega[/tex]1.
Cái này mình nghĩ là đáp án A
Hi muốn biết chính xác thì phải giải ra nhưng mình đọc bài này tự nhiên lại nghĩ tới 1 phần lý thuyết về cộng hưởng trong dao động là khi tần số cưỡng bức gần bằng tần số dao động riêng của hệ thì biên độ dao động của hệ tăng lên đột ngột và đạt giá trị lớn nhất khi hai tần số này bằng nhau.
Vì vậy mà mình chọn A
Mọi mọi người xem và góp ý giúp nha. hihi


Tiêu đề: Trả lời: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: Nguyễn Bá Linh trong 10:26:06 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Nhờ các thầy và các bạn giúp em.
Đặt điện áp u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi )[/tex] có [tex]\omega[/tex] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Với các giá trị [tex]\omega[/tex]1 = 2[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]2 = [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex], [tex]\omega[/tex]3 = 0,5[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]4 = 0,25[tex]\omega[/tex]0, tần số góc [tex]\omega[/tex] bằng giá trị nào thì có công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại.
A. [tex]\omega[/tex]4.   B. [tex]\omega[/tex]2.   C. [tex]\omega[/tex]3.   D. [tex]\omega[/tex]1.
Bài này sử dụng ý tưởng của dao động cưỡng bức có cộng hưởng.
- Lấy hiệu |[tex]\omega _{i}-\omega _{_{0}}[/tex]|
- Hiệu nào có giá trị nhỏ nhất thì chọn đó là nghiệm.
- Đáp án đúng là [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: huongduongqn trong 11:35:17 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Nhờ các thầy và các bạn giúp em.
Đặt điện áp u = [tex]U\sqrt{2}cos(\omega t+\varphi )[/tex] có [tex]\omega[/tex] thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Khi [tex]\omega[/tex] = [tex]\omega _{0}[/tex] thì trong mạch xảy ra cộng hưởng điện. Với các giá trị [tex]\omega[/tex]1 = 2[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]2 = [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex], [tex]\omega[/tex]3 = 0,5[tex]\omega[/tex]0, [tex]\omega[/tex]4 = 0,25[tex]\omega[/tex]0, tần số góc [tex]\omega[/tex] bằng giá trị nào thì có công suất tiêu thụ của đoạn mạch lớn hơn công suất ứng với giá trị còn lại.
A. [tex]\omega[/tex]4.   B. [tex]\omega[/tex]2.   C. [tex]\omega[/tex]3.   D. [tex]\omega[/tex]1.
Bài này sử dụng ý tưởng của dao động cưỡng bức có cộng hưởng.
- Lấy hiệu |[tex]\omega _{i}-\omega _{_{0}}[/tex]|
- Hiệu nào có giá trị nhỏ nhất thì chọn đó là nghiệm.
- Đáp án đúng là [tex]\sqrt{2}\omega _{0}[/tex]

Hi chuẩn. Mình không để ý giá trị này. hihi


Tiêu đề: Trả lời: Mạch có w biến thiên
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:47:17 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Có thể giải như sau, chắc là bài bản :D
Khi thay đổi w=w1 hoặc w=w2 thì Công suất như nhau, khi w=w0 thì P max. Ta có biểu thức
[tex]w_{o}^{2}=w_{1}.w_{2}[/tex]
Quay về bài toán
Khi [tex]w_{1}=2w_{o}[/tex] thì giá trị [tex]w_{1}^{'}=\frac{w_{o}^{2}}{w_{1}}=\frac{w_{o}}{2}[/tex]
Cái wi-w0 là gần đúng, nhưng xài cách nào cũng được.