Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 10:41:28 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17792Tiêu đề: Dao động điều hòa(ttt).
Gửi bởi: Alexman113 trong 10:41:28 PM Ngày 25 Tháng Bảy, 2013
1. Piston của động cơ dao động trên đường thẳng dài [tex]16cm[/tex] làm cho trục động cơ quay [tex]1200\,\mbox{vòng/phút}.[/tex]
        a) Viết phương trình dao động chọn [tex]t=0[/tex] lúc Piston qua trung điểm quỹ đạo theo chiều dương.
        b) Tính vận tốc và gia tốc cực đại của Piston và vị trí đạt các giá trị đó.
        c) Tính vận tốc trung bình trên đoạn đường [tex]4cm[/tex] kể từ trung điểm [tex]0[/tex] và [tex]4cm[/tex] kể từ vị trí biên
        d ) Tính trị cực đại của lực gây ra dao động Piston, biết [tex]m=2kg.[/tex]

2. Một chất điểm [tex]H[/tex] chuyển động thẳng trên trục [tex]Ox[/tex] với phương trình [tex]x=2,4\cos2t+\sin2t\,\,(cm;\,s).[/tex] Chứng minh [tex]H[/tex] dao động điều hòa. Xác định biên độ, tần số, pha ban đầu?

3. Vật [tex]m=200g[/tex] dao động điều hòa trên trục [tex]Ox[/tex] có quỹ đạo [tex]MN=20cm.[/tex] Vận tốc trung bình khi đi [tex]5cm[/tex] kể từ vị trí biên và [tex]5cm[/tex] kể từ vị trí cân bằng hơn kém nhau [tex]50cm/s.[/tex] a) Tính chu kì? Giá trị cực đại của vận tốc và gia tốc b) Tính cơ năng toàn phần? Lực cực đại gây ra dao động

4. Cho các chuyển động thẳng có phương trình:
          a. [tex]x=1+2\sin 4t\,\,(cm;\,s)[/tex]                                 b. [tex]x=4\cos^2t\,\,(cm;\,s)[/tex]
Cho biết các chuyển động có phải là dao động điều hòa không? Nếu phải, xác định vị trí cân bằng (tâm dao động), biên độ, tần số và pha ban đầu?

5. Một lò xo có [tex]l_o=30cm[/tex] treo thẳng đứng. Gắn với đầu dưới [tex]m=100g[/tex] để cân bằng thì lò xo dài [tex]l=34cm,\,g=\pi^2=10m/s^2.[/tex] Kéo [tex]m[/tex] xuống để lò xo dài [tex]40cm[/tex] rồi ném lên vận tốc [tex]30\pi cm/s[/tex] cho nó dao động điều hòa.
     a) Viết phương trình dao động, chọn trục [tex]Ox[/tex] hướng xuống, gốc thời gian lúc ném
     b) Xác định chiều và độ lớn lực đàn hồi tác dụng trên điểm treo khi [tex]m[/tex] qua vị trí cân bằng và qua vị trí biên.

6. Một con lắc lò xo treo dao động điều hòa [tex]T=1(s).[/tex] Chọn gốc [tex]O[/tex] trùng vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Lúc [tex]t=1,5s,[/tex] vật có [tex]x=-5\sqrt{2}cm[/tex] và đi theo chiều âm với vận tốc [tex]10\pi\sqrt{2}cm/s.[/tex]
      a) Viết phương trình dao động
      b) Gọi [tex]M,\,N[/tex] là vị trí cao nhất và thấp nhất của vật, [tex]P,\,Q[/tex] là trung điểm [tex]OM,\,ON.[/tex] Tính vận tốc trung bình trên đoạn [tex]PQ[/tex]
      c) Biết lực đàn hồi cực tiểu của lò xo là [tex]6N.[/tex] Tính lực đàn hồi lúc ban đầu [tex](t=0)[/tex] và lúc [tex]t=2,5s.[/tex] Cho [tex]\pi^2=10.[/tex]
Nhờ mọi người xem giúp em ạ, em cảm ơn.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(ttt).
Gửi bởi: leaflife trong 12:41:32 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Mình thấy bất ngờ khi một thành viên 4 sao hỏi những câu này  :-\ :-\
*câu 1 là một câu trong sách bài tập lý 12 nâng cao(biến tấu 1 chút)
pittong dao động quanh trung điểm quỹ đạo với tần số bằng tần số đúng bằng tần số của trục động cơ quay, f=20Hz
biên độ 8cm, phần còn lại nhìn chung đơn giản
*câu 2 bạn chỉ cần đổi sin sang cos rồi dùng số phức trong máy tính tổng hợp dao động cơ là xong
*câu 3 A=10, thời giang đi được 5cm=A/2 từ VTCB=T/12
                                                                           từ biên =T/6
theo đề: [tex]\Delta v =\frac{S}{T/12}-\frac{S}{T/6}=50[/tex]
bạn thay S=5cm vào giải tìm T , phần còn lại nhìn chung đơn giản
*Câu 4 a, vật có dao động điều hòa với [tex]x_O=1cm[/tex] [tex]\omega =4[/tex] , biên độ A=2, [tex]\varphi = -\frac{\pi}{2}[/tex] (chú ý hàm sin), phần b, bạn hạ bậc là được
*câu 5 [tex]\omega =\sqrt{\frac{k}{m}}=\sqrt{}\frac{k.g}{m.g}=\sqrt{\frac{g}{\Delta l}}\approx 5 \pi[/tex]
tại t=0, x=6cm, v= 30pi cm/s => [tex]A=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}[/tex]
bạn thay số và tính nốt các yếu tố còn lại
*câu 6 nhìn chung tương tự câu 5,
bạn tính nhanh A=10cm, => tại t=1,5s=1,5T thì vật có pha = -3pi/4
=> tại t=0 vật có pha =pi/4
b, [tex]v_t_b=\frac{S}{t}=\frac{A/2+A/2}{T/12+T/12}[/tex]
(thời gian đi từ Vtcb-> x=A/2(hoặc ngược lại) =T/12)
bạn thay số là ok
c, lực đàn hồi cực tiểu [tex]F_min=k( \Delta l-A)[/tex]
thay số bạn tìm được k rồi tìm các lực cần tìm [tex]F=k(\Delta l +x)[/tex](x có thể âm hoặc dương)


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(ttt).
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:00:27 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
Bốn sao hay năm sao thì hỏi bài có vấn đề gì? Sao nhiều chỉ cho biết đã đăng nhiều bài (hay có thâm niên). Chứ không phải sao nhiều là cái gì cũng biết?

Hơn nữa bạn mới lên 12, cũng không phải dân chuyên Lý, hỏi bài cũng có sao đâu? Vì đâu phải chương trình trường nào dạy cũng giống nhau.

Nếu rảnh em qua box Toán thử sức với bạn thì biết đá biết vàng thôi.


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa(ttt).
Gửi bởi: leaflife trong 09:53:25 PM Ngày 26 Tháng Bảy, 2013
sorry  Alexman113 nha mhu-) mhu-) mhu-) mhu-) mhu-)
không bit nói gì hơn  mhu-) mhu-)