Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 06:37:23 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17778Tiêu đề: Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là
Gửi bởi: phatthientai trong 06:37:23 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình 

${{U}_{1}}=a\cos 30\pi t,{{U}_{2}}=b\cos \left( 30\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AC=DB=2cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là

A.12 B. 11 C. 10 D. 13


Tiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là
Gửi bởi: huongduongqn trong 07:00:10 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Tại 2 điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 16cm có 2 nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình 

[tex]{{U}_{1}}=a\cos 30\pi t,{{U}_{2}}=b\cos \left( 30\pi t+\frac{\pi }{2} \right)[/tex]
. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Gọi C, D là 2 điểm trên đoạn AB sao cho AC=DB=2cm. Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là

A.12 B. 11 C. 10 D. 13

M là điểm dao động cực tiểu trên đường CD khi sóng từ hai nguồn tới M dao động ngược pha.
[tex]\Delta \varphi =\varphi _{BM}-\varphi _{AM}=\frac{\pi }{2}+2\pi \frac{l-2d}{\lambda }=(2k+1) \pi\\d=\frac{l}{2}-(2k+\frac{1}{2})\frac{\lambda }{4}[/tex]
Mà [tex]2\leq d\leq 14\Rightarrow -5,75\leq k\leq5,75[/tex]
có 11 giá thị của k
vậy chọn BTiêu đề: Trả lời: Số điểm dao động với biên độ cực tiểu trên đoạn CD là
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:06:45 PM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Thành viên cũ vi phạm quy định 2