Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Hà Văn Thạnh trong 07:24:27 AM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17762Tiêu đề: Công thức tính quãng đường đi trong TG t
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:24:27 AM Ngày 24 Tháng Bảy, 2013
Công thức thu hẹp đáp án bài toán : tìm Quãng Đường đi trong khoảng TG t
PP giải bài toán tìm Quãng đường:
B1: Phân tích t thep (T/2) : t=a*(T/2) + b*(T/2) (b<1) " vậy vật đi được a nữa chu kỳ và 1 phần TG < T/2"
B2 : do 1/2 chu vật đi S=2A ==> S=a*2A + s1 " s1 tính bằng cách dựa trên vecto quay và thời điểm ban đầu"
Gom hai bước trên ta có thể dùng BĐT sau để chặn nghiệm từ đó có thể chọn ĐA hợp lý " Thích hợp trắc nghiệm"
a*(2A)+smin<= S <= a*(2A)+smax
[tex]smaxn=2Asin(b.\pi/2)[/tex]
[tex]smin=2A(1-cos(b.\pi/2))[/tex]
P/S: Đa càng thu hẹp khi b càng nhỏ


Tiêu đề: Trả lời: Công thức tính quãng đường đi trong TG t
Gửi bởi: dangminh125 trong 04:27:11 PM Ngày 12 Tháng Mười Hai, 2015
Thầy có bài tập cụ thể nào đề áp dụng không ? Em đọc lí thuyết vẫn chưa hiểu lắm