Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nguyenchnam1 trong 09:09:40 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17741Tiêu đề: Bài tập con lắc lò xo cần giải đáp.
Gửi bởi: nguyenchnam1 trong 09:09:40 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên l = 135 cm, đc treo thẳng đứng , đầu tiên giữ lò xo cố định, đầu còn lại gắn quả cầu nhỏ m.chọn trục Ox thẳng đứng , gốc tạo độ tại vị trí cân bằng của vật, chiều dương hướng xuống. Biết quả cầu dao động điều hòa với phương trình 8sin⁡〖(ωt+π/6)〗 và trong quá trình dao động tỉ số giữa độ lớn nhất và nhỏ nhất của lực đần hồi của lò xo là 7/3. lấy g = 10 m/s2. chiều dài của lò xo tại thời điểm t = 1,41s là:
A.159 cm     B.162,12 cm                C. 107,88 xm            D. 147,88 cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập con lắc lò xo cần giải đáp.
Gửi bởi: maimai57 trong 09:52:40 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
-Tim Fdhmax =k(denta l +A) va Fmin =K(denta l-A) ,lap ty so Fmax /Fmin => tim den ta l( do bien dang khi o vi tri can bang )
-Ma omega = can(g /denlta l) .
-thay onega va t vao phuong trinh x , tim x . vay l = 135 +denta l +|x| hoac l = 135 +denta l -|x| .

Co dang o tren tau hoa nen khong co may tinh de tinh .