Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chinhanh9 trong 08:33:38 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17740Tiêu đề: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: chinhanh9 trong 08:33:38 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng [tex]k=100 N/m[/tex] và vật nặng khối lượng [tex]m=1,8 kg[/tex] ban đầu đứng yên tại vị trí lò xo không biến dạng. Sau đó truyền cho vật một vận tốc [tex]v=1m/s[/tex] theo hướng làm lò xo dãn ra. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng ngang là [tex]\mu =0,2[/tex]. Xác định tốc độ cực đại của m sau khi lò xo bị nén cực đại.
Thầy cô và các bạn giúp đỡ.  ::) 


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo có ma sát
Gửi bởi: tsag trong 11:35:43 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Khi vật bị đẩy tới vị trí biên
Bảo toàn cơ năng ta có
[tex]0,5mv^{2}[/tex]=0,5kA^2+[tex]\mu[/tex]mgA
=>A=...
Sau đó vật đạt vận tốc cực đại tại vị trí cân bằng động
vmax=w(A-[tex]x_{0}[/tex])
với [tex]x_{0}[/tex]=[tex]\frac{\mu mg}{k}[/tex]
Chúc bạn học tốt