Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bopchip trong 11:07:08 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17727Tiêu đề: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: bopchip trong 11:07:08 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Các thầy giúp em bài tổng hợp dao động này ạ.
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(2πt – φ1) (cm), x2 = 6cos(2πt + π/2) (cm), x3 = A3cos(2πt + φ3) (cm) thì dao động tổng hợp có phương trình x = 8cos(2πt) (cm). Thay đổi φ1 để biên độ A3 đạt giá trị cực đại thì :
A. A3max = 8cm.      B. A3max = 10cm.      C. A3max = 14cm.      D. A3max = 16cm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: superburglar trong 11:11:28 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Các thầy giúp em bài tổng hợp dao động này ạ.
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(2πt – φ1) (cm), x2 = 6cos(2πt + π/2) (cm), x3 = A3cos(2πt + φ3) (cm) thì dao động tổng hợp có phương trình x = 8cos(2πt) (cm). Thay đổi φ1 để biên độ A3 đạt giá trị cực đại thì :
A. A3max = 8cm.      B. A3max = 10cm.      C. A3max = 14cm.      D. A3max = 16cm.

Bạn xem thế này đk không
bạn dùng máy tính tổng hợp 2 thằng x1 và x2.sau đó bài toán quy về bài toán cơ bản,tổng hợp 2 dao đông sao cho biên độ dao động thành phần max.Dạng đó đã có nhiều trong diễn đàn.Bạn thử tìm kiếm xem nha,


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: bopchip trong 11:23:44 AM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Cảm ơn bạn. Mình đã thử tổng hợp thằng x và x2 rồi. Ra góc pha lẻ. Còn tận 3, ẩn phi 1, phi 3 và A3. Vẽ giản đồ véc tơ trường hợp này hơi khó. Mình chưa làm được.


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: superburglar trong 12:02:32 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Cảm ơn bạn. Mình đã thử tổng hợp thằng x và x2 rồi. Ra góc pha lẻ. Còn tận 3, ẩn phi 1, phi 3 và A3. Vẽ giản đồ véc tơ trường hợp này hơi khó. Mình chưa làm được.
Ủa.Hình như bài này đáp án có vấn đề thì phải.Bạn xem thử cách này xem
Bạn lấy thằng x-x2 ra x' với biên độ A'=10cm
Không quan tâm đến thằng phi3 chỉ quan tâm đến A3 max thì x1 vuông pha với x'.Khi đó [tex]A_{3max}=\sqrt{10^{2}+4^{2}}=\sqrt{116}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:06:18 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Các thầy giúp em bài tổng hợp dao động này ạ.
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(2πt – φ1) (cm), x2 = 6cos(2πt + π/2) (cm), x3 = A3cos(2πt + φ3) (cm) thì dao động tổng hợp có phương trình x = 8cos(2πt) (cm). Thay đổi φ1 để biên độ A3 đạt giá trị cực đại thì :
A. A3max = 8cm.      B. A3max = 10cm.      C. A3max = 14cm.      D. A3max = 16cm.

x=x1+x2+x3 ==> x1+x3=x-x2=x4=[tex]10cos(wt-0,6435)[/tex]
==> [tex]x3=10cos(wt-0,6435)+4.cos(wt-\varphi_1+\pi).[/tex]
ĐK biên độ A3 thỏa 10-4 <= A3 <=10+4 ==> A3max=14cm khi [tex]-\varphi_1+\pi = -0,6435[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Bài tổng hợp dao động khó
Gửi bởi: huongduongqn trong 01:29:22 AM Ngày 20 Tháng Bảy, 2013
Các thầy giúp em bài tổng hợp dao động này ạ.
Một vật thực hiện đồng thời 3 dao động điều hòa cùng phương có phương trình dao động lần lượt là x1 = 4cos(2πt – φ1) (cm), x2 = 6cos(2πt + π/2) (cm), x3 = A3cos(2πt + φ3) (cm) thì dao động tổng hợp có phương trình x = 8cos(2πt) (cm). Thay đổi φ1 để biên độ A3 đạt giá trị cực đại thì :
A. A3max = 8cm.      B. A3max = 10cm.      C. A3max = 14cm.      D. A3max = 16cm.


(http://)
Chọn C