Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tmtd trong 06:12:33 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17723Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: tmtd trong 06:12:33 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ
Một CLLX  độ cứng k=40N/m mang vật m=100g dao động với biên độ 5cm. Treo lò xo vào trần thang máy. Khi con lắc đi qua VTCB, cho thang máy đi lên với gia tốc [tex]5m/s^2[/tex]. Tìm độ nén dãn cực đại và cực tiểu của lò xo và lực lò xo tác dung lên trên thang máy khi đó.


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 06:58:12 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2013
Ngay trước  khi thang máy đi lên, m có vận tốc v=[tex]\omega ^2 .A= 100 cm/s[/tex]
Khi thang máy đi lên thì xuất hiện một lực quán tính tác dụng vào m hướng xuống, làm vị trí cân bằng mới đi xuống một đoạn [tex]\Delta l '= \frac{ma}{k}=1,25 cm[/tex] hay khi đó vật sẽ có li độ x=1,25cm so với vị trí cân bằng mới
=>[tex]A'=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=5,154 cm[/tex]
=> độ nén cực đại =[tex]A- \Delta l-\Delta l'=1,404 cm[/tex]
      lực lò xo tác dụng khi đó F=k.1,404.10^-2=0,5616N
Độ dãn cực đại =[tex]A'+\Delta l+\Delta l'=8,904[/tex]
      lực lò xo khi đó =3,56N


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:29:25 PM Ngày 17 Tháng Bảy, 2013
Ngay trước  khi thang máy đi lên, m có vận tốc v=[tex]\omega ^2 .A= 100 cm/s[/tex]
Khi thang máy đi lên thì xuất hiện một lực quán tính tác dụng vào m hướng xuống, làm vị trí cân bằng mới đi xuống một đoạn [tex]\Delta l '= \frac{ma}{k}=1,25 cm[/tex] hay khi đó vật sẽ có li độ x=1,25cm so với vị trí cân bằng mới
=>[tex]A'=\sqrt{x^2+\frac{v^2}{\omega ^2}}=5,154 cm[/tex]
=> độ nén cực đại =[tex]A- \Delta l-\Delta l'=1,404 cm[/tex]
      lực lò xo tác dụng khi đó F=k.1,404.10^-2=0,5616N
Độ dãn cực đại =[tex]A'+\Delta l+\Delta l'=8,904[/tex]
      lực lò xo khi đó =3,56N

sửa lại chút :
 Ngay trước  khi thang máy đi lên, m có vận tốc v=[tex]\omega  .A= 100 cm/s[/tex]

Leaflife làm đúng chỗ dãn nén cực đại rồi. Còn đoạn chỗ dãn nén cực tiểu thì phải xét trước. Ở đây [tex]A'>\Delta l + \Delta l'[/tex]
Nên Lò xo dãn nén cực tiểu khi đi qua vị trí lò xo không biến dạng, Tại đó độ biến dạng của lò xo = 0 , Lực của lò xo là F=0Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: leaflife trong 12:52:59 PM Ngày 18 Tháng Bảy, 2013
Đề bài yêu cầu "Tìm độ nén dãn cực đại và cực tiểu của lò xo" theo em hiểu là tìm độ nén cực đại(dãn cực tiểu) và độ nén cực tiểu (dãn cực đại) nên em giải bài này như trên!
Còn theo em hiểu thì chị yumi đang làm là "tìm độ Biến dạng cực đại và........"
Thực ra em cũng hơi băn khoăn giữa hai khái niệm độ nén dãn và độ biến dang có phải là một không???
Mọi người chỉ giáo giùm
 :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D