Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phamduytung trong 03:45:56 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17709Tiêu đề: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: phamduytung trong 03:45:56 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Nhờ mọi người giúp mình.
Một con lắc lò xo có k=50N/m,m=200g.Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12cm rồi thả cho dđđh .Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]=[tex]\Pi ^{2}[/tex]
.Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 04:08:42 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo có k=50N/m,m=200g.Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12cm rồi thả cho dđđh .Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]=[tex]\Pi ^{2}[/tex]
.Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là?

Lực hồi phục luôn hướng về VTCB
Lực đàn hồi tác dụng lên giá treo hướng lên khi lò xo nén và hướng xuống khi lò xo giãn.
+ Xét lò xo nén (từ [tex]\Delta Lo[/tex] đến biên trên) ==> lực đàn hồi hướng lên , lực hồi phục hướng xuống (loai)
+ Xét lò xo giãn (từ 0 đến biên dưới) ==> lực đàn hồi hướng xuống, lực hồi phục hướng lên ==> (loai)
+ Xét lò xo gian ([tex]\Delta Lo[/tex] đến 0) ==> Lực đàn hồi cùng hướng lực hồi phục
[tex]\Delta Lo[/tex] = 4cm, A=(12-4)=8cm ==> t(0 => -A/2) = T/12 ==> trong 1 chu kỳ là T/6


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:53:53 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Bài của bạn vi phạm quy định 2, lần sau bạn phải thực hiện quy định nếu không sẽ bị xóa.


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: phamduytung trong 06:03:55 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc lò xo có k=50N/m,m=200g.Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12cm rồi thả cho dđđh .Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]=[tex]\Pi ^{2}[/tex]
.Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là?

Lực hồi phục luôn hướng về VTCB
Lực đàn hồi tác dụng lên giá treo hướng lên khi lò xo nén và hướng xuống khi lò xo giãn.
+ Xét lò xo nén (từ [tex]\Delta Lo[/tex] đến biên trên) ==> lực đàn hồi hướng lên , lực hồi phục hướng xuống (loai)
+ Xét lò xo giãn (từ 0 đến biên dưới) ==> lực đàn hồi hướng xuống, lực hồi phục hướng lên ==> (loai)
+ Xét lò xo gian ([tex]\Delta Lo[/tex] đến 0) ==> Lực đàn hồi cùng hướng lực hồi phục
[tex]\Delta Lo[/tex] = 4cm, A=(12-4)=8cm ==> t(0 => -A/2) = T/12 ==> trong 1 chu kỳ là T/6
Thầy ơi cho em hỏi tại sao A=12-4 vậy ạ?


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:57:32 PM Ngày 12 Tháng Bảy, 2013
Ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn ra 4 cm
l--------0 : chiều dài tự nhiên
l-------------------0 :vị trí cân bằng lúc treo thẳng đứng
           <--4cm-->
l----------------------------------------0
           <--------------12cm--------->
Vì kéo lò xo rồi thả "không vận tốc đầu", vật dao động xung quanh vị trí cân bằng với biên độ là 12-4=8


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: phamduytung trong 11:19:39 AM Ngày 13 Tháng Bảy, 2013
Ở vị trí cân bằng thì lò xo dãn ra 4 cm
l--------0 : chiều dài tự nhiên
l-------------------0 :vị trí cân bằng lúc treo thẳng đứng
           <--4cm-->
l----------------------------------------0
           <--------------12cm--------->
Vì kéo lò xo rồi thả "không vận tốc đầu", vật dao động xung quanh vị trí cân bằng với biên độ là 12-4=8
Đề ghi là vật đang ở vị trí cân bằng  thì được kéo thẳng đứng xuống vậy 12cm là tính từ vtcb xuống???? sao lại tính từ Lo vậy thầy???


Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc lò xo
Gửi bởi: Quang Dương trong 01:43:02 PM Ngày 13 Tháng Bảy, 2013
Nhờ mọi người giúp mình.
Một con lắc lò xo có k=50N/m,m=200g.Vật đang nằm yên ở vị trí cân bằng thì được kéo thẳng đứng xuống dưới để lò xo dãn 12cm rồi thả cho dđđh .Lấy g=10m/[tex]s^{2}[/tex]=[tex]\Pi ^{2}[/tex]
.Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào giá treo cùng chiều với lực hồi phục trong một chu kỳ dao động là?

Thầy Thạnh giải chính xác rồi em ạ !

Em lưu ý giả thiết : để lò xo dãn 12cm