Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: cassiopeiasl trong 12:47:54 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17700Tiêu đề: Động Lực Học Vật Rắn
Gửi bởi: cassiopeiasl trong 12:47:54 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013
 Đặt trên 1 mặt phẳng nhẵn nằm ngang 1 vòng đệm nhỏ và 1 thanh mảnh đồng chất dài l,có khối lượng lớn hơn khối lượng của vòng đệm n lần.Sau đó truyền cho vòng đệm vận tốc [tex]v_{0}[/tex] theo phương ngang vuông góc với thanh và đến va chạm vào 1 đầu của thanh.Tìm vận tốc của vòng đệm và của thanh với giá trị nào của n thì sau va chạm vòng đệm đứng yên,đổi chiều.Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi
 
 Mong thầy cô và các bạn giúp mình làm bài này.Cảm ơn  :DTiêu đề: Trả lời: Động Lực Học Vật Rắn
Gửi bởi: VIRUS trong 04:06:34 PM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013
Đặt trên 1 mặt phẳng nhẵn nằm ngang 1 vòng đệm nhỏ và 1 thanh mảnh đồng chất dài l,có khối lượng lớn hơn khối lượng của vòng đệm n lần.Sau đó truyền cho vòng đệm vận tốc [tex]v_{0}[/tex] theo phương ngang vuông góc với thanh và đến va chạm vào 1 đầu của thanh.Tìm vận tốc của vòng đệm và của thanh với giá trị nào của n thì sau va chạm vòng đệm đứng yên,đổi chiều.Biết va chạm là hoàn toàn đàn hồi
 
 Mong thầy cô và các bạn giúp mình làm bài này.Cảm ơn  :D


Gọi m và nm là khối lượng của vòng đệm và thanh. Sau va chạm vòng có vận tốc v, thanh là v(g), tốc độ góc w. Chiều dương như hình vẽ
Áp dụng DL BTDL [tex]mv_{o}=mv+nmv_{G}[/tex]
DL BTMMDL đối với G: [tex]mv_{o}\frac{l}{2}=mv\frac{l}{2}+\frac{1}{12}nml^2\omega[/tex]
BTCN [tex]0,5mv_{o}^2=0,5mv^2+0,5nmv_{G}^2+0,5.\frac{1}{12}nml^2\omega ^2[/tex]
Giải hệ ta dc: [tex]v_{G}=\frac{l\omega }{6}; \omega =\frac{12v_{o}}{(4+n)l}; v=\frac{v_{o}(4-n)}{4+n}[/tex]
Dễ thấy Với n=4 thì v=0