Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chuotquytoc trong 08:00:22 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17693Tiêu đề: Va chạm CLLX
Gửi bởi: chuotquytoc trong 08:00:22 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Bài 1. Một CLLX nằm ngang gồm M=0,4kg và lò xo có k=40N/m đag DĐĐH trên mphẳng ngang nhẵn có A=5cm.Đúng lúc M qua VTCB người ta dùng vật m có m=0,1 kg bay với vận tốc 50cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống bắn vào M và dính chặt ngay vào M.Sau đó M dao động với biên độ?
Bài 2. CLLX gồm vật nặng M=0,3 kg  lò xo có k=20N/m lồng vào một trucj thẳng đúng.Khi M đang ở VTCB, thả vật m=0,2 từ độ cao h=3,75m so với M.Lấy g=10m/s^2.Bỏ qua msát.Sau khi va chạm cả 2 cùng DĐĐH.Chọn trục toạ độ hướng lên, gốc toạ dộ tại VTCB của M tr' khi va chạm, gốc thời gian lúc va chạm.Viết Phương trình dao động của vật.
Em tính mà không trùng đáp án.Mong thầy cô định hướng cách làm giúp e ạ.


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm CLLX
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:20:58 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Bài 1. Một CLLX nằm ngang gồm M=0,4kg và lò xo có k=40N/m đag DĐĐH trên mphẳng ngang nhẵn có A=5cm.Đúng lúc M qua VTCB người ta dùng vật m có m=0,1 kg bay với vận tốc 50cm/s theo phương thẳng đứng hướng xuống bắn vào M và dính chặt ngay vào M.Sau đó M dao động với biên độ?


Bảo toàn động lượng theo phương ngang nên tốc độ của hệ vật ngay sau va chạm là :[tex]V' = \frac{MV}{M+m}[/tex]

 với [tex]V = A \omega = A \sqrt{\frac{k}{M}}[/tex]  nên [tex]V' = \frac{M}{M+m} A \omega[/tex]

Biên độ dao động lúc sau :  [tex]A' = \frac{V'}{\omega '} = \frac{M}{M+m} A \frac{\omega}{\omega '}[/tex]

Hay : [tex]A' = A \sqrt{\frac{M}{M + m}}[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Va chạm CLLX
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:31:27 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013

Bài 2. CLLX gồm vật nặng M=0,3 kg  lò xo có k=20N/m lồng vào một trucj thẳng đúng.Khi M đang ở VTCB, thả vật m=0,2 từ độ cao h=3,75m so với M.Lấy g=10m/s^2.Bỏ qua msát.Sau khi va chạm cả 2 cùng DĐĐH.Chọn trục toạ độ hướng lên, gốc toạ dộ tại VTCB của M tr' khi va chạm, gốc thời gian lúc va chạm.Viết Phương trình dao động của vật.
Em tính mà không trùng đáp án.Mong thầy cô định hướng cách làm giúp e ạ.
Hướng dẫn :

Tốc độ của vật m ngay trước va chạm : [tex]V = \sqrt{2gh } = ...[/tex]

Tốc độ của hai vật ngay sau va chạm [tex]v_{0} = \frac{mV}{m+M}[/tex]

Lúc đó li độ dao động của hệ vật so với vị trí cân bằng của chúng  [tex]x_{0} = \frac{(M+m)g}{k} - \frac{Mg}{k} = mg/k =[/tex]

Biên độ dao động cần tìm : [tex]A’ = \sqrt{ x_{0}^{2} + (v_{0} / \omega )^{2}} = \sqrt{ x_{0}^{2} + (M+m)v_{0} ^{2}/k}[/tex]

Chúc em tính toán thành công !


Tiêu đề: Trả lời: Va chạm CLLX
Gửi bởi: chuotquytoc trong 02:40:36 PM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Em cảm ơn thầy.