Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: phatthientai trong 10:29:51 PM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17692Tiêu đề: Một con lắc đơn
Gửi bởi: phatthientai trong 10:29:51 PM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc đơn dài l = 20cm treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc ra khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải rồi truyền cho con lắc một vận tốc bằng 14cm/s theo phương vuông góc với dây về phía vị trí cân bằng. Coi con lắc dao động điều hòa, viết phương trình dao động đối với li độ dài của con lắc. Chọn gốc tọa độ của vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng lần thức nhất. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.
Các bạn giúp mình nhé


Tiêu đề: Trả lời: Một con lắc đơn
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 07:08:05 AM Ngày 10 Tháng Bảy, 2013
Một con lắc đơn dài l = 20cm treo tại một điểm cố định. Kéo con lắc ra khỏi phương thẳng đứng một góc bằng 0,1 rad về phía bên phải rồi truyền cho con lắc một vận tốc bằng 14cm/s theo phương vuông góc với dây về phía vị trí cân bằng. Coi con lắc dao động điều hòa, viết phương trình dao động đối với li độ dài của con lắc. Chọn gốc tọa độ của vị trí cân bằng, chiều dương hướng từ vị trí cân bằng sang phía bên phải, gốc thời gian là lúc con lắc đi qua vị trí cân bằng lần thức nhất. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2.
Các bạn giúp mình nhé
HD:
+ Tính tần số góc: [tex]\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}[/tex]
+ Tính biên độ dài: [tex]A=\sqrt{(\alpha .l)^{2}+\frac{v^{2}}{\omega ^{2}}}=\sqrt{(0,1.0,2)^{2}+\frac{0,14^{2}.0,2}{9,8}}[/tex]
+ Vì t = 0 lúc đi qua VTCB lần 1 là theo chiều âm nên dễ suy ra được [tex]\varphi =\frac{\pi }{2}[/tex]