Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Alexman113 trong 06:49:23 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17690Tiêu đề: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Alexman113 trong 06:49:23 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: [tex]x=5\cos\left(2\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Hỏi từ [tex]t=0[/tex] vật qua vị trí [tex]-2,5\,cm[/tex] theo chiều dương lần thứ ba vào lúc nào?

Em dùng đường tròn lượng giác tính ra là [tex]\dfrac{35}{24}\,(s)[/tex] nhưng đáp án lại ra kết quả [tex]\dfrac{35}{12}\,(s)[/tex] ạ, mọi người xem giúp em với ạ.Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Huỳnh Nghiêm trong 07:54:00 AM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013
Em dùng đường tròn lượng giác tính ra là [tex]\dfrac{35}{24}\,(s)[/tex] nhưng đáp án lại ra kết quả [tex]\dfrac{35}{12}\,(s)[/tex] ạ, mọi người xem giúp em với ạ.[/i]

t3 = 11T/12 + 2T = 35/12s. Đáp án  đúng rồi, bạn xem lại bài giải nhe


Tiêu đề: Trả lời: Dao động điều hòa.
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:30:04 PM Ngày 09 Tháng Bảy, 2013
Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình: [tex]x=5\cos\left(2\pi t-\dfrac{\pi}{2}\right)\,\,(cm;\,s).[/tex] Hỏi từ [tex]t=0[/tex] vật qua vị trí [tex]-2,5\,cm[/tex] theo chiều dương lần thứ ba vào lúc nào?

Em dùng đường tròn lượng giác tính ra là [tex]\dfrac{35}{24}\,(s)[/tex] nhưng đáp án lại ra kết quả [tex]\dfrac{35}{12}\,(s)[/tex] ạ, mọi người xem giúp em với ạ.


Cách 1: giải PT
[tex]-2,5=5cos(2\pi.t-\pi/2) ==> 2\pi.t-\pi/2=-2.\pi/3+k2\pi[/tex]
[tex] ==> t=-1/12+k[/tex]
lần 3 tương đương k=3 ==> t=35/12
Cách 2: Đường tròn, công thức tổng quát tính tg vật qua 1 vị trí theo 1 chiều xác định
t=(n-1)T+t1 (t1 tg qua lần thứ 1 ứng với thời điểm ban đầu và theo chiều xác định)
ứng với tH này
t=2T+t1=2T+11T/12=35/12(s)