Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: chinhanh9 trong 02:29:16 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17684Tiêu đề: Con lắc lò xo khó
Gửi bởi: chinhanh9 trong 02:29:16 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2013
1. Vật có khối lượng m=160g  gắn vào lò xo có độ cứng k=64N/m đặt thẳng đứng. Đầu dưới lò xo gắn chặt vào sàn nhà. Đầu trên của lò xo gắn chặt vật m. Đặt thêm lên vật một gia trọng m'=90g. Biên độ lớn nhất để gia trọng không thể rời vật trong quá trình dao động là bao nhiêu? Lấy g=10m/s2.
A. 3,9 cm
B. 5cm
C. 4,5 cm
D. 6,8 cm
Bài này sao em tính ra 2,5 cm?
2. Một lò xo đồng chất có khối lượng không đáng kể và độ cứng ko=60N/m. Cắt lò xo thành hai đoạn có tỉ lệ chiều dài l1:l2=2:3. Sau đó nối hai đoạn lò xo này với vật nặng khối lượng m=400g rồi mắc vào hai điểm BC cố định trên mặt phẳng nghiêng góc 30 độ. Tại thời điểm ban đầu giữ vật m sao cho lò xo k1 dãn 2cm, lò xo k2 nén 1cm. Thả nhẹ cho vật dao động. Tìm biên độ dao động. Bỏ qua mọi ma sát. (lò xo 1 phía dưới, lò xo 2 phía trên, m nối với cả hai lò xo)
A. 1,2 cm
B. 2,4 cm
C. 2cm
D. 1cm
3. Con lắc lò xo treo thẳng đứng. Độ cứng lò xo k=100N/m. Khối lượng m1=200g, m2=50g (m2 phía dưới m1, m2 nối vào m1, m1 nối vào điểm cuối lò xo). Hệ đang dao động theo phương thẳng đứng với biên độ A=1cm thì tuột dây nối m2. Tìm biên đọ dao động của m1 nếu tuột dây nối khi hai vật đang ở vị trí dưới cùng.
A. 1,5 cm
B. 1, 05 cm
C. 1,02 cm
D. 1,2 cm
Bài này em tính ra 1,74cm  8-x
4. Một vật có khố lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dậy nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một lò xo nhẹ độ cứng k, đầu còn lại của lò xo gắn vật m. Biên độ dao động thẳng đứng của m tối đa bằng bao nhiều thì dây treo chưa bị chùng?
A. [tex]\frac{mg+M}{k}[/tex]
B. [tex]\frac{(M+m)g}{k}[/tex]
C. [tex]\frac{Mg+m}{k}[/tex]
D. [tex]\frac{(M+2m)g}{k}[/tex]

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ!
Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo khó
Gửi bởi: VIRUS trong 04:52:25 PM Ngày 07 Tháng Bảy, 2013
4. Một vật có khố lượng M được treo trên trần nhà bằng sợi dậy nhẹ không dãn. Phía dưới vật M có gắn một lò xo nhẹ độ cứng k, đầu còn lại của lò xo gắn vật m. Biên độ dao động thẳng đứng của m tối đa bằng bao nhiều thì dây treo chưa bị chùng?
A. [tex]\frac{mg+M}{k}[/tex]
B. [tex]\frac{(M+m)g}{k}[/tex]
C. [tex]\frac{Mg+m}{k}[/tex]
D. [tex]\frac{(M+2m)g}{k}[/tex]

Mong thầy cô và các bạn giúp đỡ!Bài giải
Ban đầu lò xo dãn[tex]\Delta l=\frac{mg}{k}[/tex]
Để dây không bị chùng, nghĩa là vật M luôn đứng yên thì tại vị trí cao nhất của quỹ đạo vật của vật m thì dây có lực cănng [tex]T\geq 0[/tex]
Khi đó, áp dụng DL II Newton cho vật M: [tex]T+k(A-\Delta l)=Mg[/tex]. Thay kết quả ở trên vào ta tìm được
[tex]A\leq \frac{(M+m)g}{k}\Rightarrow A_{max}=\frac{(M+m)g}{k}[/tex]
Vậy chọn câu B.