Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: nguyenmanhcong trong 10:53:32 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17668Tiêu đề: có bài hóa trước khi thi đại học cần mọi người giúp
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 10:53:32 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
cho hỗn hợp gồm 0,15 mol C2H2, 0,1 mol C2H4, 0,1 mol vinylaxetilen và 0,4 mol H2 dun nóng với Ni sau một hời gian thu được hổn hợp có tỉ khối so với H2 là 12,7, dẫn toàn bộ hỗn hợp sau phản ứng qua dung dịch nước brom thì số mol brom phản ứng là bao nhiêu?


Tiêu đề: Trả lời: có bài hóa trước khi thi đại học cần mọi người giúp
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 03:16:02 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
[tex]M_1=\dfrac{0,15.26+0,1.28+0,1.52+0,4.2}{0,75} \\ M_2=25,4 \\ \rightarrow \dfrac{n_1}{n_2}=\dfrac{M_2}{M_1}=\dfrac{3}{2} \\ \rightarrow n_2=0,6 \\ \rightarrow n_{H_2 \ pu}=0,15 \\ \rightarrow n_{Br_2}=0,15.2+0,1+0,1.3-0,15=0,55[/tex]

Không có máy tính, bạn xem có tính sai chỗ nào không
Chú ý là số mol khí giảm đi sau khi đun bằng số mol Hidro phản ứng


Tiêu đề: Trả lời: có bài hóa trước khi thi đại học cần mọi người giúp
Gửi bởi: nguyenmanhcong trong 04:06:09 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
đáp án là 0,4 mol, và chỗ n2 của bạn tính sai, phải là 0,5