Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Wallie trong 09:26:50 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17666Tiêu đề: DĐĐH 12
Gửi bởi: Wallie trong 09:26:50 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
E học sinh Biên Hòa! Mọi người chỉ giúp e bài này với
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox: x1=A1cos(10t) ; x2=A2cos(10t + [tex]\varphi[/tex]2) (A2>A1). Phương trình dao động tổng hợp x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(10t + [tex]\varphi[/tex]), trong đó [tex]\varphi[/tex]2 - [tex]\varphi[/tex] = [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]. Tìm tỉ số [tex]\frac{\varphi }{\varphi _{2}}[/tex]
E cảm ơn mọi người nhiều ạ


Tiêu đề: Trả lời: DĐĐH 12
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:20:29 AM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
E học sinh Biên Hòa! Mọi người chỉ giúp e bài này với
Một chất điểm tham gia đồng thời 2 dao động trên trục Ox: x1=A1cos(10t) ; x2=A2cos(10t + [tex]\varphi[/tex]2) (A2>A1). Phương trình dao động tổng hợp x=A1[tex]\sqrt{3}[/tex]cos(10t + [tex]\varphi[/tex]), trong đó [tex]\varphi[/tex]2 - [tex]\varphi[/tex] = [tex]\frac{\pi }{6}[/tex]. Tìm tỉ số [tex]\frac{\varphi }{\varphi _{2}}[/tex]
E cảm ơn mọi người nhiều ạ