Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 02:24:16 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17662Tiêu đề: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 02:24:16 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Nhờ Thầy và các bạn giải dùm ạ
(thêm 1 câu Máy biến áp nữa )


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:18:00 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Nhờ Thầy và các bạn giải dùm ạ
(thêm 1 câu Máy biến áp nữa )
Câu 1: R=mv/(|e|.B)
Câu 2: k (n=1) , M(n=3)
+ khi quay từ M về k đám hơi phát ra tối đa 3 vạch có tần số f31,f21 thuộc dãy Laiman, và f32 thuộc dãy banme (C)
+ Nếu là 1 nguyên tử thôi thì khi quay về nó có thể phát ra f32 và f21 hoặc f31.
(Dựa vào ĐA thì chắc phải hiểu là đám Hydro rồi)
Câu 3: gọi x là % N15 ==> x.15,00011 + (1-x)14,00307=14,0067 ==> x = 0,364%
Câu 4: có mem nào giải thì vào giúp


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 07:24:16 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Nhờ Thầy và các bạn giải dùm ạ
(thêm 1 câu Máy biến áp nữa )
Câu 1: R=mv/(|e|.B)
Câu 2: k (n=1) , M(n=3)
+ khi quay từ M về k đám hơi phát ra tối đa 3 vạch có tần số f31,f21 thuộc dãy Laiman, và f32 thuộc dãy banme (C)
+ Nếu là 1 nguyên tử thôi thì khi quay về nó có thể phát ra f32 và f21 hoặc f31.
(Dựa vào ĐA thì chắc phải hiểu là đám Hydro rồi)
Câu 3: gọi x là % N15 ==> x.15,00011 + (1-x)14,00307=14,0067 ==> x = 0,364%
Câu 4: có mem nào giải thì vào giúp


 Thầy ơi:
câu 2. Đáp án là câu D thưa thầy:
         bức xạ khi nguyên tử H đang ở quĩ đạo M thì làm sao bức xạ ra quang phổ ở dãy Pasen được?
          nếu là 1 nguyên tử thì giống như đề thi thử của diễn đàn là 1 vạch laiman và 1 vạch Banme
         ----ở đây đáp án là Pasen? ko thể hiểu nỗi??
 câu 3: Ko cách nào tính ra được 0,364 cả thưa thầy: (e lấy máy tính thế số, đáp án cho ra 14,36)  :(


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: linhdzai trong 07:52:56 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
theo mình biết thì % đồng vị tính theo số mol chứ đâu phải khối lượng


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Trịnh Minh Hiệp trong 08:18:55 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Đề nghị thành viên "luonglecongly" khi hỏi bài phải đánh lại đề, không được chụp hình rồi upload lên (việc ghi lại đề tiện cho việc trích dẫn theo dõi đề). Người hỏi bài còn ngại đánh máy huống gì chúng tôi rất bận.


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 08:22:11 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Đề nghị thành viên "luonglecongly" khi hỏi bài phải đánh lại đề, không được chụp hình rồi upload lên (việc ghi lại đề tiện cho việc trích dẫn theo dõi đề). Người hỏi bài còn ngại đánh máy huống gì chúng tôi rất bận.
dạ em xin lỗi thưa thầy. e rút kinh nghiệm ạ


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:17:19 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Nhờ Thầy và các bạn giải dùm ạ
(thêm 1 câu Máy biến áp nữa )
Câu 1: R=mv/(|e|.B)
Câu 2: k (n=1) , M(n=3)
+ khi quay từ M về k đám hơi phát ra tối đa 3 vạch có tần số f31,f21 thuộc dãy Laiman, và f32 thuộc dãy banme (C)
+ Nếu là 1 nguyên tử thôi thì khi quay về nó có thể phát ra f32 và f21 hoặc f31.
(Dựa vào ĐA thì chắc phải hiểu là đám Hydro rồi)
Câu 3: gọi x là % N15 ==> x.15,00011 + (1-x)14,00307=14,0067 ==> x = 0,364%
Câu 4: có mem nào giải thì vào giúp


 Thầy ơi:
câu 2. Đáp án là câu D thưa thầy:
         bức xạ khi nguyên tử H đang ở quĩ đạo M thì làm sao bức xạ ra quang phổ ở dãy Pasen được?
          nếu là 1 nguyên tử thì giống như đề thi thử của diễn đàn là 1 vạch laiman và 1 vạch Banme
         ----ở đây đáp án là Pasen? ko thể hiểu nỗi??
 câu 3: Ko cách nào tính ra được 0,364 cả thưa thầy: (e lấy máy tính thế số, đáp án cho ra 14,36)  :(
Câu 2: D thì chịu


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu Hạt Nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: cường trần trong 02:17:31 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
Câu3
Mình giải thế này
Gọi x,y lần lượt là số ng tử N14 và N15 trong 100 ng tử ni tơ, ta lập được hệ :
14,00307x + 15,00011y=14,0067*(x+y)
x+y=100
Tính ra y là% N15