Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 02:08:59 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17660Tiêu đề: 1 câu BT về máy quang phổ cần giúp gấp
Gửi bởi: kientri88 trong 02:08:59 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
 Xin giúp dùm, em rất cám ơn ạ.
một máy quang phổ lăng kính có góc chiết quang 60 độ,chiết suất của tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,608 và 1,635. Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 54 độ. Biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40cm. Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và tím  trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu BT về máy quang phổ cần giúp gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:41:36 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Xin giúp dùm, em rất cám ơn ạ.
một máy quang phổ lăng kính có góc chiết quang 60 độ,chiết suất của tia đỏ và tia tím lần lượt là 1,608 và 1,635. Chùm sáng gồm 2 màu đỏ và tím chiếu vào lăng kính với góc tới 54 độ. Biết tiêu cự của thấu kính buồng ảnh là 40cm. Tính khoảng cách giữa 2 vệt sáng màu đỏ và tím  trên mặt phẳng tiêu diện của thấu kính buồng ảnh?
dùng ĐLKX tính góc khúc xạ tia tím và đỏ
sin(54)=nd.sin(rd) ==> rd ==> rd' ==> id' = 53,03độ
sin(54)=nt.sin(rt) ==> rt ==> rt' ==> it' = 55,68 độ
[tex]\Delta D=2,65[/tex] độ vì góc bé nên ta dùng CT gần đúng
t[tex]an(\Delta D)=\frac{\Delta x}{f} ==> \Delta x = 1,85cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu BT về máy quang phổ cần giúp gấp
Gửi bởi: hotmit trong 11:19:52 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Vậy công thức đúng là gì vậy thầy? C/m làm sao :H


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu BT về máy quang phổ cần giúp gấp
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 12:07:36 AM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
Vậy công thức đúng là gì vậy thầy? C/m làm sao :H
thầy thấy góc lệch nhõ nên dùng CT đó, nếu làm chính xác em xem hình