Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Vp3.kilo trong 08:05:30 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17649Tiêu đề: Bài tập DĐXC mắc nối tiếp mạch RLC với máy phát điện 1 pha.
Gửi bởi: Vp3.kilo trong 08:05:30 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Em tự hỏi bài này khá giống với mấy bài trong tạp thí vật lý và tuổi trẻ số 117.
Nó như vậy: Máy phát điện 1 pha nối với mạch nối tiếp R, L, C. Khi máy quay với tốc độ n1 hoặc n2 thì UL1 =UL2. Khi Máy quay với tốc độ n thì ULmax. Quan hệ giữa n với n1 và n2 là:
A. [tex]n^{2}=\frac{2 n1^{2} n2^{2}}{n1^{2}+n2^{2}}[/tex]
B. [tex]n^{2}=n1^{2}+n2^{2}[/tex]
C. [tex]n^{2}=n1n2[/tex]
D. [tex]2n^{2}=n1^{2}+n2^{2}[/tex]
Em phỏng đoán thì đáp án là D.
À mà em cũng chỉ dự đoán đáp án nằm trong ABCD thôi vì trường hợp với R và C thì cũng chỉ có 4 phương án giống nhau đó thôi.
Mong nhận được sự trợ giúp từ mọi người. Cảm ơn. =d>


Tiêu đề: Trả lời: Bài tập DĐXC mắc nối tiếp mạch RLC với máy phát điện 1 pha.
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:57:18 AM Ngày 11 Tháng Bảy, 2013
Bài về máy phát điện hình như chỉ có dạng R với C chứ chưa thấy dạng L, biến đổi ra bậc 6  :D