Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Mai Minh Tiến trong 04:32:49 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17648Tiêu đề: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:32:49 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
đăng bài hộ
qtmathnqa1

Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qua các cuộn dây.
B. làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. làm khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó.
D. làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô.
Câu 12: Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau trong điện xoay chiều và điện một chiều ?
A.I   .    B. P      . C. U.       D. Suất điện động.
 Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Câu 34: 1 CLĐ đang DĐĐH. Trong khi vật di chuyển từ biên này sang biên kia thì
A. vận tốc đổi chiều 1 lần.       B. gia tốc có hướng không thay đổi.
C. vận tốc có hướng không thay đổi.    D. gia tốc luôn có độ lớn khác 0.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:36:01 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 24
Vận tốc không đổi chiều
Gia tốc đổi 1 lần
chọn C

tà đạo cho bạn
A và C trái ngược nhau
=> chắc chắn A hoặc C
chơi 50/50 nếu bí


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 04:37:32 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
còn 2 câu kia sao bad


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:38:42 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qua các cuộn dây.
B. làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. làm khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó.
D. làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:40:42 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Đơn vị khối lượng
kg
MeV/c^2
u
vậy chọn j bây h


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 04:44:24 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
bad ơi. lý thuyết trên diễn đàn do ai nào tổng hợp á. cái mà tổng hợp lý thuyết từ các trường chuyên á, mình làm trật đáp án wá trời, làm xong dò lại vẫn ko hiểu sao? lên đây thì trung w đáp án bad. không biết ntn nữa :( link đây nè:
http://thuvienvatly.com/download/35587


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:06:29 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qua các cuộn dây.
B. làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. làm khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó.
D. làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô.
Câu này Đ.án A. Thêm lõi thép hoặc lõi sắt non mục đích để tăng độ tự cảm L cho cuộn dây, từ đó giúp tăng cường từ thông.
D sai vì Người ra làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng Fu-cô bằng cách : Chia lá thép thành các lá thép mỏng, xếp song song cách điện với từ trường.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 05:10:11 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Đơn vị khối lượng
kg
MeV/c^2
u
vậy chọn j bây h

câu này A


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 05:21:09 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Đơn vị khối lượng
kg
MeV/c^2
u
vậy chọn j bây h


.
câu này A
Câu này đề sai sao bạn vẫn chọn đc vậy. Phải sửa chỗ "khối lượng nguyên tử" thành "động lượng nguyên tử" hoặc "động lượng".

Công thức động Lượng : P=mv
[m]=kg=MeV/c2
[v]=m/s

Vậy từ thứ nguyên trên => Đ.án A sai


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 06:01:37 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Yumi giúp với
Chọn đáp án đúng:
A. AS phát ra ở con đom đóm không phải là HT quang – phát quang.
B. Dùng tính chất sóng AS có thể giải thíchHT quang điện trong.
C. Trong hiện tượng quang điện trong, năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron dẫn thành electron tự do.
D. Pin QĐ không biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: judares trong 06:09:46 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Đơn vị khối lượng
kg
MeV/c^2
u
vậy chọn j bây h


.
câu này A
Câu này đề sai sao bạn vẫn chọn đc vậy. Phải sửa chỗ "khối lượng nguyên tử" thành "động lượng nguyên tử" hoặc "động lượng".

Công thức động Lượng : P=mv
[m]=kg=MeV/c2
[v]=m/s

Vậy từ thứ nguyên trên => Đ.án A sai
câu này mình thấy trong tài liệu lý thuyết thầy Điền Quang up lên ghi đáp án A nên nói vậy thôi. hì


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:26:53 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Yumi giúp với
Chọn đáp án đúng:
A. AS phát ra ở con đom đóm không phải là HT quang – phát quang. ==> sai: htượng hóa phát quang hay sao ý.
B. Dùng tính chất sóng AS có thể giải thíchHT quang điện trong. ==> sai : tính chất hạt.
C. Trong hiện tượng quang điện trong, năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron dẫn thành electron tự do.==> đúng
D. Pin QĐ không biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.==> sai : phải là bđổi trực tiếpTiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 06:49:23 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Yumi giúp với
Chọn đáp án đúng:
A. AS phát ra ở con đom đóm không phải là HT quang – phát quang. ==> sai: htượng hóa phát quang hay sao ý.
B. Dùng tính chất sóng AS có thể giải thíchHT quang điện trong. ==> sai : tính chất hạt.
C. Trong hiện tượng quang điện trong, năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron dẫn thành electron tự do.==> đúng
D. Pin QĐ không biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.==> sai : phải là bđổi trực tiếp


thầy ghi là đáp án A :|


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 06:52:59 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 57: Chọn đáp án đúng về laze:
A. Các phôtôn trong chùm sáng lazeDĐ trong các mặt phẳng vuông góc nhau.
B. Các phôtôn bay theo cùng một hướng nên sóng ĐT trong chùm sáng cùng pha.
C. Màu đỏ của laze hồng ngọc do ion nhôm phát ra.
D. Anh-xtanh là người tìm ra hiện tượng phát xạ cảm ứng.

Câu 62: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng điện từ, để trộn dao động âm thanh và dao động cao tần thành dao động cao tầnbiến điệu người ta phải
A. biến tần số của dao động cao tần thành tần số của dao động âm tần.
B. biến tần số của dao động âm tần thành tần số của dao động cao tần.
C. làm cho biên độ của DĐ cao tần biến đổi theo T của DĐ âm tần.
D. làm cho biên độ của DĐ âm tần biến đổi theo T của DĐ cao tần

Câu 69: Một CLLXDĐ ĐH theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Lực tác dụng LX vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua VTLX không biến dạng.
B. Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí cân bằng.
C. Lực tác dụng của LX vào giá đỡ luôn bằng hợp lực tác dụng vào vật dao động.
D. Khi lực do lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại thì hợp lực tác dụng lên vật dao động cũng có độ lớn cực đại.

Câu 72: Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn?
A. QP do đèn dây tóc phát ra.    B. QP do hơi loãng của Natri bị đốt nóng sáng.
C. Hiện tượng quang điện.          D. Hiện tượng phóng xạ .


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:21:41 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Yumi giúp với
Chọn đáp án đúng:
A. AS phát ra ở con đom đóm không phải là HT quang – phát quang. ==> sai: htượng hóa phát quang hay sao ý.
B. Dùng tính chất sóng AS có thể giải thíchHT quang điện trong. ==> sai : tính chất hạt.
C. Trong hiện tượng quang điện trong, năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron dẫn thành electron tự do.==> đúng
D. Pin QĐ không biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.==> sai : phải là bđổi trực tiếp


thầy ghi là đáp án A :|
ừ . Đúng r. T đọc k kỹ đề bài. " k phải quang phát quang " là đúng vì là hóa phát quang. T đọc thiếu chữ k phải.
Còn câu C thì k pjt. Có lẽ là thiếu chữ tối thiểu.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 07:23:33 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Yumi giúp tớ mấy câu kia luôn nha :)


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: luonglecongly trong 01:15:26 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
đăng bài hộ
qtmathnqa1

Câu 11: Người ta dùng lõi thép KTĐ trong máy biến áp, mục đích chính là để
A. làm mạch từ và tăng cường từ thông qua các cuộn dây.
B. làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
C. làm khung lắp cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp trên nó.
D. làm giảm hao phí do tỏa nhiệt bởi dòng điện Fu-cô.
Câu 12: Giá trị trung bình của đại lượng nào dưới đây có ý nghĩa vật lý như nhau trong điện xoay chiều và điện một chiều ?
A.I   .    B. P      . C. U.       D. Suất điện động.
 Câu 29: Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A.MeV/s.    B. kgm/s.    C. MeV/c.    D. (kg.MeV)1/2.

Câu 34: 1 CLĐ đang DĐĐH. Trong khi vật di chuyển từ biên này sang biên kia thì
A. vận tốc đổi chiều 1 lần.       B. gia tốc có hướng không thay đổi.
C. vận tốc có hướng không thay đổi.    D. gia tốc luôn có độ lớn khác 0.
câu 11 A
câu 12 B
câu 29.....
câu 34 D (cái này mình làm 3 câu, mình thấy trong tất cae các đáp án câu D luôn đúng, nên học vẹt)


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: luonglecongly trong 01:18:29 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013

Yumi giúp với
Chọn đáp án đúng:
A. AS phát ra ở con đom đóm không phải là HT quang – phát quang. ==> sai: htượng hóa phát quang hay sao ý.
B. Dùng tính chất sóng AS có thể giải thíchHT quang điện trong. ==> sai : tính chất hạt.
C. Trong hiện tượng quang điện trong, năng lượng kích hoạt là năng lượng cần thiết để giải phóng một electron dẫn thành electron tự do.==> đúng
D. Pin QĐ không biến đổi trực tiếp quang năng thành điện năng.==> sai : phải là bđổi trực tiếpthầy ghi là đáp án A :|
Đáp án A là đúng. 


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết cần giải đáp
Gửi bởi: luonglecongly trong 01:26:18 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Câu 57: Chọn đáp án đúng về laze:
A. Các phôtôn trong chùm sáng lazeDĐ trong các mặt phẳng vuông góc nhau.
B. Các phôtôn bay theo cùng một hướng nên sóng ĐT trong chùm sáng cùng pha.
C. Màu đỏ của laze hồng ngọc do ion nhôm phát ra.
D. Anh-xtanh là người tìm ra hiện tượng phát xạ cảm ứng 

Câu 62: Trong kỹ thuật truyền thông bằng sóng điện từ, để trộn dao động âm thanh và dao động cao tần thành dao động cao tầnbiến điệu người ta phải
A. biến tần số của dao động cao tần thành tần số của dao động âm tần.
B. biến tần số của dao động âm tần thành tần số của dao động cao tần.
C. làm cho biên độ của DĐ cao tần biến đổi theo T của DĐ âm tần.
D. làm cho biên độ của DĐ âm tần biến đổi theo T của DĐ cao tần

Câu 69: Một CLLXDĐ ĐH theo phương thẳng đứng. Nhận xét nào sau đây là sai?
A. Lực tác dụng LX vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua VTLX không biến dạng.
B. Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu khi vật đi qua vị trí cân bằng.
C. Lực tác dụng của LX vào giá đỡ luôn bằng hợp lực tác dụng vào vật dao động.-
D. Khi lực do lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại thì hợp lực tác dụng lên vật dao động cũng có độ lớn cực đại.

Câu 72: Hiện tượng thực nghiệm nào sau đây chứng tỏ năng lượng bên trong nguyên tử nhận các giá trị gián đoạn?
A. QP do đèn dây tóc phát ra.    B. QP do hơi loãng của Natri bị đốt nóng sáng.
C. Hiện tượng quang điện.          D. Hiện tượng phóng xạ .

cái này bạn học thuộc theo đáp án. híc