Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: biminh621 trong 01:12:11 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17643Tiêu đề: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: biminh621 trong 01:12:11 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Xin mọi người chỉ giúp vài câu lí thuyết

Câu 1:   Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn?
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại.
B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C. Cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại.
D. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần đều.

Câu 2:   Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện.
A. Tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy.
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn.
C. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ  hồng ngoại.
D. Các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các mạch tự động.

Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau.

Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của  các chất khí.
B. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn dài hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện.
C. Sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô có thể giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng.
D. Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng chiếu vào nó gọi là hiện tượng quang dẫn.

Câu 5: Chọn câu sai.
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu sắc và tần số nhất định.
B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng ngắn thì càng lớn.
C. Tốc độ truyền của các ánh đơn sắc khác nhau trong cùng một môi trường thì khác nhau.
D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng và tần số xác định.

Câu 6. Chọn câu đúng: Khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng vì:
A.ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc.
B.các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc nhưng các tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng.
C.kính của sổ không phải là lăng kính.
D.kính của sổ là loại thủy tinh có chiết suất như nhau  đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

Câu 7. Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?
A.Nhung, dạ phản xạ trung thực âm đi đến nên dùng để phản xạ đến tai người được trung thực.
B.Để giảm phản xạ âm.
C.Để âm được to.
D.Để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.
Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:16:13 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 1
trong dao động nhận thấy a thay đổi
=> k phải chậm dần đều mà là chậm dần biến đổi đều


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:20:45 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 5
Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng và tần số xác định.
ví dụ tím : 380 - 410


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:21:50 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 6. Chọn câu đúng: Khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng vì:
A.ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc.
B.các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc nhưng các tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng.
C.kính của sổ không phải là lăng kính.
D.kính của sổ là loại thủy tinh có chiết suất như nhau  đối với mọi ánh sáng đơn sắc.


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:24:58 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 7. Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?
A.Nhung, dạ phản xạ trung thực âm đi đến nên dùng để phản xạ đến tai người được trung thực.
B.Để giảm phản xạ âm.
C.Để âm được to.
D.Để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:27:25 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của  các chất khí.
B. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn dài hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện.
C. Sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô có thể giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng.
D. Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng chiếu vào nó gọi là hiện tượng quang dẫn.

Phải dùng thuyết lượng tử


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:28:55 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau.

vuông pha


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Mai Minh Tiến trong 04:31:09 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 2:   Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện.
A. Tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy.
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn.
C. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ  hồng ngoại.
D. Các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các mạch tự động.

sai chỗ bức xạ hồng ngoại


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: qtmathnqa1 trong 04:48:48 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 7. Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?
A.Nhung, dạ phản xạ trung thực âm đi đến nên dùng để phản xạ đến tai người được trung thực.
B.Để giảm phản xạ âm.
C.Để âm được to.
D.Để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.

B chứ nhỉ?


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: judares trong 04:51:39 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau.

vuông pha

Câu này đáp án A chứ. Hai điểm nằm trên 2 bó sóng liên tiếp luôn dao động ngược pha mà


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:58:18 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Bad nhầm mất 2 câu rồi
Câu 7. Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?
A.Nhung, dạ phản xạ trung thực âm đi đến nên dùng để phản xạ đến tai người được trung thực.
B.Để giảm phản xạ âm.
C.Để âm được to.
D.Để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.

Câu này phải là để giảm phản xạ âm. Đ.án B.  Trong các quán Karaoke, người ta k  dùng tấm nhung nhưng người ta hay làm tường ghồ ghề, nhám, cũng là vì mục đích giảm phản xạ âm. Nếu không người nge sẽ nge đc cả âm tới lẫn âm phản xạ ( tạp âm )

Trích dẫn
Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau.

vuông pha
Đây là sóng dừng, các điểm trên cùng một bó sóng thì dao động dùng pha, 2 bó sóng cạnh nhau thì dao động ngược pha. Vậy câu sai phải là A


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: sonycorp trong 05:10:10 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 5
Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng và tần số xác định.
ví dụ tím : 380 - 410

Chỗ đấy không sai. Sai là bước sóng trong các môi trường khác nhau thì khác nhau nên nó không xác định


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: biminh621 trong 06:05:53 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 1
trong dao động nhận thấy a thay đổi
=> k phải chậm dần đều mà là chậm dần biến đổi đều

Mong bạn giải thích kĩ hơn. Hình như chuyển động chậm dần biến đổi đều cũng là chuyển động chậm dần đều


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: biminh621 trong 06:12:34 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 6. Chọn câu đúng: Khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng vì:
A.ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc.
B.các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc nhưng các tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng.
C.kính của sổ không phải là lăng kính.
D.kính của sổ là loại thủy tinh có chiết suất như nhau  đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

Đáp án hơi lạ nhỉ


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: biminh621 trong 06:26:05 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau.

vuông pha

Nếu tính độ lệch pha giữa hai điểm M và N, thì ta thấy chúng lệch pha nhau pi/2 ==> Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  ==> A cũng đúng
Nhưng ta lại nói rằng, trong sóng dừng thì hai điểm đối xứng nhau qua một nút thì dao động ngược pha

Vậy hai điểm này lệch nhau pi/2 hay là pi ??????  hoc-)


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: hocsinhbienhoa trong 07:07:35 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Câu 1
trong dao động nhận thấy a thay đổi
=> k phải chậm dần đều mà là chậm dần biến đổi đều
Theo mình thì câu này sai ở chỗ "đều" hay sa0 ấy bạn ak. Chỉ là chậm dần th0y, ko đều  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: lí thuyết cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 12:21:53 PM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
Xin mọi người chỉ giúp vài câu lí thuyết

Câu 1:   Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về dao động điều hòa của con lắc đơn?
A. Khi vật nặng đi qua vị trí cần bằng lực căng dây cực đại và tốc độ của vật có độ lớn cực đại.
B. Chu kì dao động của con lắc không phụ thuộc vào khối lượng của vật nặng.
C. Cơ năng của dao động bằng thế năng cực đại.
D. Chuyển động của vật từ vị trí cân bằng ra vị trí biên là chuyển động chậm dần đều.
chuyển động chậm dần đều là chuyển động với gia tốc = const khác 0. còn đây là DDDH nên gia tốc ko phải const(biên đổi đều)
Câu 2:   Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang điện.
A. Tế bào quang điện có catốt làm bằng kim loại kiềm hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy.
B. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết để bứt electron liên kết trong bán dẫn. công thoát lớn hơn công cần thuyết thì ko xảy ra hiện tượng quang điện
C. Phần lớn tế bào quang điện hoạt động được với bức xạ  hồng ngoại.
D. Các quang trở hoạt động được với ánh sáng nhìn thấy và có thể thay thế tế bào quang điện trong các mạch tự động.

Câu 3: Sóng dừng trên dây có bước sóng lamda . Hai điểm M, N đối xứng nhau qua một nút sóng và cách nhau một khoảng bằng lamda/4 . Kết luận nào sau đây là Sai?
A. Pha dao động của hai điểm lệch nhau pi/2  .                      B. Hai điểm luôn có cùng tốc độ dao động.
C. Hai điểm dao động cùng biên độ.                                      D. Hai điểm dao động ngược pha nhau. Giáo khoa nói như thế nào các bạn nên theo giáo khoa. còn tự "đạo diễn" thì die. -:P
Câu 4: Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Thuyết lượng tử ánh sáng giải thích được sự tạo thành quang phổ vạch của  các chất khí.
B. Bước sóng giới hạn của hiện tượng quang dẫn dài hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện.
C. Sự tạo thành quang phổ vạch của hiđrô có thể giải thích bằng thuyết sóng ánh sáng.
D. Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh khi có ánh sáng chiếu vào nó gọi là hiện tượng quang dẫn.

Câu 5: Chọn câu sai.
A. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một màu sắc và tần số nhất định.
B. Chiết suất của chất làm lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc có bước sóng càng ngắn thì càng lớn.
C. Tốc độ truyền của các ánh đơn sắc khác nhau trong cùng một môi trường thì khác nhau.
D. Mỗi ánh sáng đơn sắc có một bước sóng và tần số xác định.

Câu 6. Chọn câu đúng: Khi ánh sáng Mặt trời chiếu qua lớp kính cửa sổ chúng ta không quan sát thấy hiện tượng tán sắc ánh sáng vì:
A.ánh sáng trắng ngoài trời là những sóng ánh sáng không kết hợp nên chúng không bị tán sắc.
B.các tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc nhưng các tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng. học thuộc lòng thôi.
C.kính của sổ không phải là lăng kính.
D.kính của sổ là loại thủy tinh có chiết suất như nhau  đối với mọi ánh sáng đơn sắc.

Câu 7. Ở các rạp hát người ta thường ốp tường bằng các tấm nhung, dạ. Người ta làm như vậy để làm gì ?
A.Nhung, dạ phản xạ trung thực âm đi đến nên dùng để phản xạ đến tai người được trung thực.
B.Để giảm phản xạ âm.
C.Để âm được to.
D.Để âm phản xạ thu được là những âm êm tai.