Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: vodoi1432 trong 12:59:36 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17639Tiêu đề: Bài toán Mạch dao động LC khó
Gửi bởi: vodoi1432 trong 12:59:36 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Một mạch dao động điện LC lý tưởng gồm cuộn dây cảm thuần và hai tụ điện như nhau mắc nối tiếp, trong đó C1=2C  và C2 = C. Tại thời điểm năng lượng từ trường gấp 2 lần năng lượng điện trường thì tụ điện C1 bị thủng ; năng lượng toàn phần của mạch sau đó so với năng lượng toàn phần lúc đầu có tỷ số là:
đs 8/9


Tiêu đề: Trả lời: Bài toán Mạch dao động LC khó
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 06:02:20 AM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Một mạch dao động điện LC lý tưởng gồm cuộn dây cảm thuần và hai tụ điện như nhau mắc nối tiếp, trong đó C1=2C  và C2 = C. Tại thời điểm năng lượng từ trường gấp 2 lần năng lượng điện trường thì tụ điện C1 bị thủng ; năng lượng toàn phần của mạch sau đó so với năng lượng toàn phần lúc đầu có tỷ số là:
đs 8/9
do C1=2C2 và nối tiếp ==> Wc2=2Wc1
WL=2WC ==> WC=W/3 ==> Wc1=W/9 và Wc2=2W/9
Khi C1 thùng ==> phần năng lượng C1 giữ nay được giải phóng
==> [tex]W' = W - WC1=W-W/9=8W/9[/tex]