Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: khongbietthihoi trong 10:09:30 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17636Tiêu đề: Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: khongbietthihoi trong 10:09:30 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ

1/.Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1= 5cos ([tex]\pi t+\pi /3[/tex]
) cm ;x2= 5cos([tex]\pi t[/tex])  . Thời điểm vật qua ly độ x = 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm lần thứ 20.
   A. 38,74s                   B. 38,25s                            C. 38,49s             D. 38,83s
2/. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn).  Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm N hạ xuống thấp nhất là:
   A. 0,1s.                           B. 0,2s.                                   C.0,25s.                     D. 0,3s


E GIẢI KHÔNG RA


Tiêu đề: Trả lời: NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ
Gửi bởi: JoseMourinho trong 10:11:37 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Câu nhờ giúp đỡ bạn nên ghi ở trong để tránh tên topic dài dòng


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: khongbietthihoi trong 09:36:32 PM Ngày 01 Tháng Bảy, 2013
Ai biet chi dum em voi


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:21:18 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ

1/.Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1= 5cos ([tex]\pi t+\pi /3[/tex]
) cm ;x2= 5cos([tex]\pi t[/tex])  . Thời điểm vật qua ly độ x = 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm lần thứ 20.
   A. 38,74s                   B. 38,25s                            C. 38,49s             D. 38,83s

E GIẢI KHÔNG RA
Phương trình dao động tổng hợp : [tex]x = 5\sqrt{3}cos (\pi t+\pi /6)[/tex]

Thời điểm cần tìm là thời điểm vecto quay nằm dọc theo chiều dương của trục hoành lần thứ 20 :

[tex]t = 19 T + \Delta t[/tex] trong đó [tex]\Delta t[/tex] là khỏang thời gian kê từ lúc ban đầu cho đến lúc vecto quay nằm dọc theo chiều dương của trục hoành lần đầu tiên . Ta có : [tex]\omega \Delta t = \frac{11\pi }{6} \Rightarrow \Delta t = \frac{11}{12} T[/tex]

Chúc em tính thành công !

Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:31:47 AM Ngày 02 Tháng Bảy, 2013
NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ

2/. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10Hz, tốc độ truyền sóng 1,2m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26 cm (M nằm gần nguồn sóng hơn).  Tại thời điểm t, điểm M hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm N hạ xuống thấp nhất là:
   A. 0,1s.                           B. 0,2s.                                   C.0,25s.                     D. 0,3s


E GIẢI KbHÔNG RA


Bước sóng 12cm .  Dao động tại M sớm pha hơn tại N một lượng : [tex]\Delta \varphi = \frac{2\pi MN}{\lambda } = 4\pi + \frac{\pi }{3}[/tex]

Vecto quay biểu diên cho dao động tại N quay sau vecto quay biểu diên cho dao động tại M một góc pi/3

Khoảng thời gian cần tìm : [tex]\Delta t = \frac{ \pi }{3 \omega } [/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Dao động cơ - Sóng cơ
Gửi bởi: khongbietthihoi trong 09:03:22 PM Ngày 03 Tháng Bảy, 2013
NHỜ CÁC THẦY XEM VÀ HƯỚNG DẪN GIÚP BÀI DAO ĐỘNG CƠ VÀ SÓNG CƠ

1/.Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình: x1= 5cos ([tex]\pi t+\pi /3[/tex]
) cm ;x2= 5cos([tex]\pi t[/tex])  . Thời điểm vật qua ly độ x = 5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm lần thứ 20.
   A. 38,74s                   B. 38,25s                            C. 38,49s             D. 38,83s

E GIẢI KHÔNG RA
Phương trình dao động tổng hợp : [tex]x = 5\sqrt{3}cos (\pi t+\pi /6)[/tex]

Thời điểm cần tìm là thời điểm vecto quay nằm dọc theo chiều dương của trục hoành lần thứ 20 :

[tex]t = 19 T + \Delta t[/tex] trong đó [tex]\Delta t[/tex] là khỏang thời gian kê từ lúc ban đầu cho đến lúc vecto quay nằm dọc theo chiều dương của trục hoành lần đầu tiên . Ta có : [tex]\omega \Delta t = \frac{11\pi }{6} \Rightarrow \Delta t = \frac{11}{12} T[/tex]

Chúc em tính thành công !Bài nay ra đáp án là 38,83 s mà thầy