Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kientri88 trong 09:53:38 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17635Tiêu đề: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 09:53:38 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Xin giúp dùm, em rất cám ơn.
một sóng cơ tại nguồn O có pt : u = 20 cos 20pi t (cm), v = 20 cm. Hai điểm A,B nằm trên mặt phẳng truyền sóng  OA vuông góc OB, OA=OB = 10 cm. Tìm số điểm cùng pha với nguồn O trên AB


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: hocsinhIU trong 10:10:48 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
sóng phát ra có dạng đường tròn, các điểm trên 1 vân tròn thì cùng pha với nhau
 gọi I là trung điểm và đòng thời là đường cao của tam giác OAB
ta có OI = OM = bán kính
bây h ta chỉ cần xét từ M đến A xem có bao nhiêu điểm N cùng pha với nguồn theo công thức [tex]\frac{2\Pi ON}{\lambda} = 2k\Pi[/tex]
=> [tex]ON = k\lambda => OM \leq k\lambda \leq OA[/tex]
bao nhiêu k nguyên thì bấy nhiêu điểm
nếu tại M ko có điểm cùng pha thì có bao nhiêu giá trị k nguyên ta nhân 2
còn nếu tại M là 1 điểm cùng pha thì có bao nhiêu giá trị k nguyên ta nhân 2 rồi cộng 1


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 10:33:45 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
vì sao chỉ xét từ M đến A vậy IU ?


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu sóng cơ cần giúp
Gửi bởi: kientri88 trong 11:23:02 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
mình hiểu r .thanks