Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 08:20:03 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17621Tiêu đề: Lý Thuyết Sóng Cơ, Điện và Hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 08:20:03 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Mình đọc xong 217 câu lý thuyết của VMath.com + 206 câu tổng hợp của thầy Điền Quang
Và mình thấy có KHÁ NHIỀU câu khó hiểu về đáp án (có đáp án sai nữa), Mong các bạn và thầy cô giúp đỡ để có thêm niềm tim vững chắc về lí thuyết, sắp thi rojf híc.
-------
Khá nhiều nhưg mình muốn để chung 1 topic cho dễ theo dõi. Mong MOD dùng close topic hic.
--------
chữ màu tím biển là của Đáp án đưa ra, chữ màu xanh lá là đáp án của mình
--------

Câu 7>trong DDDH biểu thức nào sau đây ko đúng? (a la` gia tốc tức thời, x là li độ)
a>  a = -(2pif)^2 x        b> a =(2pif)^2 x

Câu 41: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 10p cm/s. Độ lớn vận tốc trung bìnhcủa vật trong một chu kì dao động là
A 0.    B. 20 cm/s.    C. 10 cm/s.    D. 20p cm/s.

Câu 90: Vận tốc truyền sóng cơ trong một môi trường
   A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường.           
   B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ của sóng.
   C. tăng theo cường độ sóng.                                
   D. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số của sóng.

Câu 103: Khi nói về tia anpha, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
B. Khi đi qua ĐT giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
C. Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
D. Tia anpha là dòng các hạt nhân heli .

Câu 105:NL [tex]\xi = hf[/tex] mà e nằm ngay trên bề mặt kim loại nhận từ phôtôn được
A. truyền hoàn toàn cho êlectrôn đó một động năng ban đầu.
B. cung cấp cho êlectrôn một công thoát, truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu và truyền một phần năng lượng cho mạng tinh thể kim loại.
C.cung cấp cho e một công thoát và truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu.
D. cung cấp hoàn toàn cho êlectrôn một công thoát.

Câu 143: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta giữ chặt lò
xo ở vị trí cách điểm treo của lò xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của lò xo lúc đó. Biên độ dao động của vật sau đó bằng
A. 2A   .    B. A 2.       C. A/ 2.    D. A.   ( mình tính ra [tex]\sqrt{3}A /2[/tex])

Câu173. Mạch RLC có U không đổi, mạch xảy ra cộng hưởng khi nào:
A. thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại
B. thay đổi C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại
C. thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại
D. thay đổi f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại

176. 1 CLLX đang dao động điều hòa thì va chạm với 1 vật nhỏ khác đang đứng yên tại VTCB, xét hai trường hợp: 1 va chạm đàn hồi, 2 va chạm hoàn toàn mềm.
A. Chu kì dao động giảm trong TH 1   B. Chu kì dao động tăng trong TH 1
C. Chu kì dao động giảm trong TH2   D. Chu kì dao động tăng trong TH 2

Câu178. Vận tốc truyền sóng của 1 môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào
A. f                 B. tính chất môi trường         C. Biện độ sóng                       D. Độ mạnh sóng

Câu 192. Điện áp xoay chiều đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắt nối tiếp là [tex]u = 200\sqrt{3} cos(100\Pi t))[/tex] . Dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i = 2\sqrt{2} cos(100\Pi t +\pi/3)[/tex]  . Mạch điện này có:
A. điện trở thuần     B.cộng hưởng điện   
C. tính cảm kháng       D. tính dung kháng


 [-O< (còn nữa....)Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Sóng Cơ, Điện và Hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: traugia trong 10:58:16 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

Câu 7>trong DDDH biểu thức nào sau đây ko đúng? (a la` gia tốc tức thời, x là li độ)
a>  a = -(2pif)^2 x        b> a =(2pif)^2 x
 ho:) Câu này bạn đúng rùi [/b]
Câu 41: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 10p cm/s. Độ lớn vận tốc trung bìnhcủa vật trong một chu kì dao động là
A 0.    B. 20 cm/s.    C. 10 cm/s.    D. 20p cm/s.
 ho:) Vận tốc trung bình trong 1 chu kì là 0 m/s thì độ lớn của nó vẫn là O m/s thôi.Còn đáp án của bạn là Tốc độ tb chứ!
Câu 90: Vận tốc truyền sóng cơ trong một môi trường
   A. chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường.           
   B. phụ thuộc vào bản chất môi trường và biên độ của sóng.
   C. tăng theo cường độ sóng.                                
   D. phụ thuộc vào bản chất môi trường và tần số của sóng.
 ho:) Vận tốc truyền sóng cơ chỉ phụ thuộc vào bản chất của môi trường là đúng rồi bạn ạ! ( tính đàn hồi của môi trường)
Câu 103: Khi nói về tia anpha, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Tia anpha phóng ra từ hạt nhân với tốc độ bằng 2000 m/s.
B. Khi đi qua ĐT giữa hai bản tụ điện, tia anpha bị lệch về phía bản âm của tụ điện.
C. Khi đi trong không khí, tia anpha làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
D. Tia anpha là dòng các hạt nhân heli .
 ho:) Đáp án của bạn đúng rồi !
Câu 105:NL [tex]\xi = hf[/tex] mà e nằm ngay trên bề mặt kim loại nhận từ phôtôn được
A. truyền hoàn toàn cho êlectrôn đó một động năng ban đầu.
B. cung cấp cho êlectrôn một công thoát, truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu và truyền một phần năng lượng cho mạng tinh thể kim loại.
C.cung cấp cho e một công thoát và truyền cho êlectrôn đó một động năng ban đầu.
D. cung cấp hoàn toàn cho êlectrôn một công thoát.
 ho:)Theo mình, mình cũng đồng ý với đáp án của bạn
Câu 143: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, vật dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí cân bằng người ta giữ chặt lò
xo ở vị trí cách điểm treo của lò xo một đoạn bằng 3/ 4 chiều dài của lò xo lúc đó. Biên độ dao động của vật sau đó bằng
A. 2A   .    B. A 2.       C. A/ 2.    D. A.   ( mình tính ra [tex]\sqrt{3}A /2[/tex])

 ho:)Năng lượng của vật giữ yên, nhưng độ cứng lò xo tăng lên 4 lần thì biên độ giảm 2 lần nên đáp án là A/2 là đúng rồi[/b]
Câu173. Mạch RLC có U không đổi, mạch xảy ra cộng hưởng khi nào:
A. thay đổi R để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại
B. thay đổi C để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại
C. thay đổi L để điện áp hiệu dụng trên cuộn cảm đạt cực đại
D. thay đổi f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại
 ho:) Đáp án của bạn đúng rồi[/color]
176. 1 CLLX đang dao động điều hòa thì va chạm với 1 vật nhỏ khác đang đứng yên tại VTCB, xét hai trường hợp: 1 va chạm đàn hồi, 2 va chạm hoàn toàn mềm.
A. Chu kì dao động giảm trong TH 1   B. Chu kì dao động tăng trong TH 1
C. Chu kì dao động giảm trong TH2   D. Chu kì dao động tăng trong TH 2
 ho:) Đáp án của bạn đúng
Câu178. Vận tốc truyền sóng của 1 môi trường phụ thuộc vào yếu tố nào
A. f                 B. tính chất môi trường         C. Biện độ sóng                       D. Độ mạnh sóng
 ho:) Đáp án của bạn đúng
Câu 192. Điện áp xoay chiều đặt vào 2 đầu đoạn mạch RLC mắt nối tiếp là [tex]u = 200\sqrt{3} cos(100\Pi t))[/tex] . Dòng điện trong mạch có biểu thức [tex]i = 2\sqrt{2} cos(100\Pi t +\pi/3)[/tex]  . Mạch điện này có:
A. điện trở thuần     B.cộng hưởng điện   
C. tính cảm kháng       D. tính dung kháng

 ho:) Đáp án của bạn đúng
 [-O< (còn nữa....)
Tiêu đề: Trả lời: Lý Thuyết Sóng Cơ, Điện và Hạt nhân cần giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 11:45:09 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

Câu 41: Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 10p cm/s. Độ lớn vận tốc trung bìnhcủa vật trong một chu kì dao động là
A 0.    B. 20 cm/s.    C. 10 cm/s.    D. 20p cm/s.
 ho:) Vận tốc trung bình trong 1 chu kì là 0 m/s thì độ lớn của nó vẫn là O m/s thôi.Còn đáp án của bạn là Tốc độ tb chứ!


đọc lời giải thích của bạn mình mới để ý khái niệm vận tốc và tốc độ khác nhau. và biết thêm vân tốc trung bình 1 chu kì là bằng 0. Cảm ơn bạn nhiều