Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tungkl95 trong 07:00:09 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17613Tiêu đề: một số bài khó trong đề thi thử VLTT số 5
Gửi bởi: tungkl95 trong 07:00:09 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013
Xin thầy cô và các bạn giúp em :
1.Một ống phát tia Rơn ghen hoạt động dưới hiệu điện thế U = 10kV. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Có đến 80% động năng của electron chuyển thành nhiệt khi va chạm với đối catot. Để làm nguội đối ca tôt phải dùng nước chảy qua ống, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.độ, chênh lệch nhiệt độ khi vào và khi ra khỏi ống là 20oC và dòng điện qua ống có cường độ 0,63A. Lưu lượng nước chảy qua ống là
A. 0,06 l/s       B. 0,05 l/s       C. 0,035 l/s       D. 0,045 l/s
2.Treo một vật năng khối lượng m vào lò xo có độ cứng K0 thì lò xo dãn ra một đoạn x0 = 4cm. Khi cắt lò xo thành hai đoạn có độ cứng K1 và K2 rồi ghép với vật m như hình vẽ thì khi vật cân bằng lò xo K1 bị nén a1 = 3cm, K2 bị nén a2 = 2cm. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Chu kỳ dao động của hệ là
A.\frac{4}{10}    B.\frac{\sqrt{3}}{10}        C.\frac{1}{2}             D.\frac{\sqrt{5}}{10}
3.Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T0; biên độ α0, chiều dài dây treo là l. Từ biên trở về dây vướng đinh tại điểm chính giữa l, đoạn dây từ đinh tới điểm treo trùng với đường phân giác của α0 . Con lắc sẽ dao động tuần hoàn với chu kỳ T bằng
A. T0             B. 0,5675T¬0          C. 0,7682T0          D. 1,125T0
3.Mạch điện R,L,C nối tiếp có R = 50Ω, L = \frac{1}{\pi } và C =\ frac{2.10^{-6}}{\pi }  . Điện áp hai đầu mạch là u = U0cos(ωt) và dòng điện tức thời qua mạch là i . Tại thời điểm t1 có u(t1) = 200\sqrt{2} (V), i(t1) = 2\sqrt{2}A; tại thời điểm t2 =\frac{3T}{4}  thì u(t2) = 0, i(t2) = 2\frac{3T}{4} A. Phương trình dòng điện qua mạch là
A. i = 4cos(50πt +π/4) A                B. i= 4cos(100πt +π/2) A
C. i=4 cos(50πt + π/4)A                D. i=4 cos(100πt+π/2)A
4. Mạch dao động như hình vẽ. Có E = 1,5V , r = 0,5Ω; L = 1μH ; C = 10^-8F. Ban đầu K đóng. Chọn góc thời gian lúc mở K. Phương trình mô tả sự biến thiên của điện tích trên bản tụ điện nối với A là
A. q = 3.10^-7cos(107t – π/2).(C)       B. q = 3cos(10^7t – π/2).(μC)
C. q = 3.10^-7cso(107t +π/2) (C)       D. q = 3cos(10^7t + π/2) (μC)

Tiêu đề: Trả lời: một số bài khó trong đề thi thử VLTT số 5
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:18:38 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Xin thầy cô và các bạn giúp em :
1.Một ống phát tia Rơn ghen hoạt động dưới hiệu điện thế U = 10kV. Bỏ qua động năng ban đầu của electron. Có đến 80% động năng của electron chuyển thành nhiệt khi va chạm với đối catot. Để làm nguội đối ca tôt phải dùng nước chảy qua ống, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.độ, chênh lệch nhiệt độ khi vào và khi ra khỏi ống là 20oC và dòng điện qua ống có cường độ 0,63A. Lưu lượng nước chảy qua ống là
A. 0,06 l/s       B. 0,05 l/s       C. 0,035 l/s       D. 0,045 l/s
số electron qua ống/1s : [tex]n=I/|e|=3,9375.10^{18}[/tex]
Động năng 1 electron khi đập A: [tex]Wd=|e|.Uak=1,6.10^{-15}(J)[/tex]
==> Tổng động năng đập vào A / 1s: E=6300J
Năng lượng nhiệt do nước hấp thụ : Q=80%E=m.C(t2-t1) ==> m=0,06(kg/s) ==> V=0,06(l/s)


Tiêu đề: Trả lời: một số bài khó trong đề thi thử VLTT số 5
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 02:41:13 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
2.Treo một vật năng khối lượng m vào lò xo có độ cứng K0 thì lò xo dãn ra một đoạn x0 = 4cm. Khi cắt lò xo thành hai đoạn có độ cứng K1 và K2 rồi ghép với vật m như hình vẽ thì khi vật cân bằng lò xo K1 bị nén a1 = 3cm, K2 bị nén a2 = 2cm. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Chu kỳ dao động của hệ là
A.\frac{4}{10}    B.\frac{\sqrt{3}}{10}        C.\frac{1}{2}             D.\frac{\sqrt{5}}{10}
0,04=mg/ko
k1+k2=ko
khi cắt ra k1+k2=ko
mắc như hình là mắc // ==> k1+k2=knt=ko
vì m giống ban đầu ==> [tex]T=2\pi.\sqrt{m/ko}=2\pi.\sqrt{0,04/10}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: một số bài khó trong đề thi thử VLTT số 5
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 03:02:31 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013

3.Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T0; biên độ α0, chiều dài dây treo là l. Từ biên trở về dây vướng đinh tại điểm chính giữa l, đoạn dây từ đinh tới điểm treo trùng với đường phân giác của α0 . Con lắc sẽ dao động tuần hoàn với chu kỳ T bằng
A. T0             B. 0,5675T¬0          C. 0,7682T0          D. 1,125T0
To' chu kỳ con lắc bị vướng đi ==> [tex]To' = To/\sqrt{2}[/tex] (do L giảm 1/2)
Khi vướng đinh biên độ con lắc lúc sau :[tex] L\alpha_0^2 = (L/2).\alpha_o'^2 ==> \alpha_0'=\alpha_0.\sqrt{2}[/tex]
Tg con lắc vướng đinh đến biên \alpha_0' : [tex]t=To'/4 + \frac{arcos(\frac{\alpha_0/2}{\alpha_0.\sqrt{2}})}{2\pi}.To'[/tex]
[tex]T=[2.(To/6)]+2t[/tex]