Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: doandung95 trong 04:37:43 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17611Tiêu đề: tổng hợp dao dộng
Gửi bởi: doandung95 trong 04:37:43 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013
gọi x là dao động tổng hợp của 2 dao động cùng phương :x1=10cos([tex]\omega[/tex]t+[tex]\varphi[/tex]1)và x2=Acos([tex]\omega[/tex]t+[tex]\varphi[/tex]2).biết khi x1= - 5 cm thì x= - 2 cm. khi x2=0 thì x= - 5[tex]\sqrt{3}[/tex]cm và trị tuyệt đối ([tex]\varphi _{1}[/tex] -[tex]\varphi_{}[/tex]2) <[tex]\pi[/tex]/2  .biên độ dao động tổng hợp bằng    A.10 B.2 C.16 D.14
NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ

Tiêu đề: Trả lời: tổng hợp dao dộng
Gửi bởi: Điền Quang trong 07:30:27 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Em xem hình: