Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 04:06:04 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17610Tiêu đề: Lý thuyết dao động duy trì
Gửi bởi: JoseMourinho trong 04:06:04 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong dao động tự duy trì biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào
A. Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì
B Ma sát của môi trường
C Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu
D Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì và ma sát của môi trường
ĐA là D, em thấy câu A, C cũng có thể đúng.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động duy trì
Gửi bởi: VIRUS trong 11:25:12 PM Ngày 29 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong dao động tự duy trì biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào
A. Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì
B Ma sát của môi trường
C Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu
D Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì và ma sát của môi trường
ĐA là D, em thấy câu A, C cũng có thể đúng.
Theo em là câu A.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động duy trì
Gửi bởi: traugia trong 10:38:07 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong dao động tự duy trì biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào
A. Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì
B Ma sát của môi trường
C Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu
D Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì và ma sát của môi trường
ĐA là D, em thấy câu A, C cũng có thể đúng.
Theo mình đáp án C là chuẩn nhất vì
Trong dao động duy trì thì việc cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì chỉ nhằm mục đích bổ sung phần năng lượng mất đi sau mỗi chu kì đó => Biên độ và chu kì dao động của hệ phải được đảm bảo giữ nguyên như ban đầu ( công của lực ma sát là bao nhiêu thì hao tổn năng lượng của hệ là bấy nhiêu nên phải cung cấp năng lượng bằng đúng phần công đó). Vậy biên độ của dao động duy trì chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu hay nói cách khác phụ thuộc vào năng lượng được cung cấp cho hệ ban đầu.


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động duy trì
Gửi bởi: sonnguyevuson trong 10:56:36 AM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
t cũng nghĩ là C đó Jose, ko bik ý kiến các thầy thế nào


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết dao động duy trì
Gửi bởi: luonglecongly trong 09:08:55 PM Ngày 30 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp
Trong dao động tự duy trì biên độ dao động của hệ phụ thuộc vào
A. Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì
B Ma sát của môi trường
C Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu
D Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì và ma sát của môi trường
ĐA là D, em thấy câu A, C cũng có thể đúng.
Theo mình đáp án C là chuẩn nhất vì
Trong dao động duy trì thì việc cung cấp năng lượng trong mỗi chu kì chỉ nhằm mục đích bổ sung phần năng lượng mất đi sau mỗi chu kì đó => Biên độ và chu kì dao động của hệ phải được đảm bảo giữ nguyên như ban đầu ( công của lực ma sát là bao nhiêu thì hao tổn năng lượng của hệ là bấy nhiêu nên phải cung cấp năng lượng bằng đúng phần công đó). Vậy biên độ của dao động duy trì chỉ phụ thuộc vào cách kích thích ban đầu hay nói cách khác phụ thuộc vào năng lượng được cung cấp cho hệ ban đầu.
Đáp án C.
Cấp Năng lượng cung cấp cho hệ trong mỗi chu kì để bù vào phần năng lượng mất đi do ma sát đó là dao động duy trì.
nên có thể hiểu là dao động duy trì gồm: hệ ban đầu, ma sát, và năng lượng bù vào mỗi chu kì.
năng lượng bù vào mỗi chu kì triệt tiêu với năng lượng " âm" của ma sát

nên lúc này hệ đầu có thể xem là ko có sự thay đổi, nên biên độ của dao động di trì chỉ phụ thuộc vào các yếu tố của hệ lúc đầu

P/S:nếu Biên độ của hệ chịu ảnh hưởng của ma sát hay năng lượng của mỗi chu kì ----> có tác động ngoại lực ----> lúc này là dao động cưỡng bức rôj`