Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: tvhung trong 10:26:55 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17599Tiêu đề: bài hóa cần giải đáp
Gửi bởi: tvhung trong 10:26:55 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Cho chất X (C3H9O3N) tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ tím ẩm ướt và một muối vô cơ. Số CTCT thỏa mãn X là:
a.4
b.1
c.2
d.3


Tiêu đề: Trả lời: bài hóa cần giải đáp
Gửi bởi: Eternal.Envyyyy trong 10:28:09 AM Ngày 08 Tháng Tám, 2013
Không có chất X bạn ạ ~.~
Nếu là N2 thì còn có thể