Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: tanhlord trong 08:16:20 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17594Tiêu đề: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: tanhlord trong 08:16:20 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Đề như sau ạ. Mong các thầy giúp em.

Cho ĐMKPN RLC với R=10căn3 C= 63.6 micro F và cuộn dây thuần cảm L=0.191 H. Đặt vào 2 đầu mạch 1 điện áp U=Ucoswt có giá trị cực đại và pha ban đầu ko đổi. Ta thấy có hai giá trị w là w1=100pi rad/s và w2 ứng với 1 giá trị công suất tiêu thụ của mạch. Nếu cho w biến thiên từ w1 đến w2 thì pha ban đầu của dòng điện b.thiên 1lượng là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện xoay chiều khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:33:04 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Khi mạch đạt cực đại thì [tex]w_{0}=\frac{1}{\sqrt{L.C}}=91,33\pi[/tex]
Ta có [tex]w_{1}.w_{2}=w_{o}^{2}=>w_{2}=83,41\pi[/tex]
Bạn tính tanfi trong 2 trường hợp w1 w2 rồi => ...
Hoặc nhận định nhanh là [tex]P=\frac{U^{2}}{R}.cos^{2}(\varphi )[/tex]
Để P trong 2 trường hợp như nhau thì hệ số công suất trong 2 trường hợp như nhau
Trường hợp 1 là có tình cảm kháng, thì trường hợp 2 nó đối xứng với TH1 là có tính dung kháng với [tex]Z_{L_{2}}=Z_{C_{1}}.Z_{C_{2}}=Z_{L_{1}}[/tex] , nên ta lấy độ lệch pha của u và i trong TH1 nhân 2 lên là ra đáp án pi/3