Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: kokomi trong 06:30:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17591Tiêu đề: bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: kokomi trong 06:30:05 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Sau một chuỗi phóng xạ  phóng xạ [tex]\alpha và \beta[/tex] [tex]^{238}_{_{92}}U[/tex] biến thành [tex]^{206}_{82}Pb[/tex]với chu kì bán rã T. Ban đầu [tex]N_{\alpha }/N_{_{U}}=8[/tex] thì sau 2T tỉ số này là
A. 56
B. 24
C. 32
D. 14


Tiêu đề: Trả lời: bài hạt nhân cần giúp
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:52:43 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bạn viết phương trình ra được 1 hạt U ra 8 hạt anpha và 6 hạt beta +1 hạtPb
[tex]\frac{N_{\alpha }}{N_{U}}=\frac{8}{1}=> \frac{N_{U_{phanra}}}{N_{U_{con}}}=\frac{\frac{8}{8}}{1}=1[/tex]
Suy ra thời gian đã phân ra trước thời điểm đề bài cho là [tex]t=T[/tex]
"Sau thời gian 2T", nếu tính từ lúc bắt đầu phân rã là 3T
[tex]\frac{N_{U_{phanra}}}{N_{U_{con}}}=\frac{1-2^{-3}}{2^{-3}}=7=> \frac{N_{\alpha }}{N_{U_{con}}}=\frac{N_{U_{phanra}}.8}{N_{U_{con}}}=7.8=56[/tex]