Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ttkasease111 trong 10:33:43 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17572Tiêu đề: Đề đại học môn lý 2013
Gửi bởi: ttkasease111 trong 10:33:43 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
NĂm nay sẽ ra đại học câu này.
 Thay đổi W để Url và Urc max.
Mọi người giúp mình công thức này với!!!!!!!!!!! :D


Tiêu đề: Trả lời: Đề đại học môn lý 2013
Gửi bởi: Điền Quang trong 11:58:39 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài đăng đặt tên sai. Đề nghị xem quy định cần thiết trước khi đăng bài.