Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 10:53:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17565Tiêu đề: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: tsag trong 10:53:18 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Câu 1 : Lưỡng lăng kính có A = 0,01 rad, chiết suất n=1,5;khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy ,cách lăng kính 20cm.Cho .Số vân sáng quan sát được trên màn cách lăng kính 180cm là   
Đáp án 31(mọi người giải chi tiết tí nha)


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: photon01 trong 11:08:26 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Câu 1 : Lưỡng lăng kính có A = 0,01 rad, chiết suất n=1,5;khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy ,cách lăng kính 20cm.Cho .Số vân sáng quan sát được trên màn cách lăng kính 180cm là   
Đáp án 31(mọi người giải chi tiết tí nha)
Bài này để làm chi tiết thì phải vẽ hình khá phức tạp. Photon01 cung cấp công thức cho em nhé!
Khoảng cách giữa hai khe a = 2.(n - 1).A.SI. Trong đó I là điểm ở đáy chung của hai lăng kính. Nói cách khác SI = 20cm. D = 20 cm + 180 cm =200cm.
Để xác định số vân sáng bạn áp dụng công thức như trường hợp thí nghiệm Fresnel nhé!


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: tsag trong 11:11:30 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Thầy ơi, thầy ghi giúp em công thức tính số vân sáng, em có cái hình lăng kính Fresnel nhung em không có công thức tính số vân sáng, em cám ơn thầy ạ!


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: photon01 trong 11:23:19 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Thầy ơi, thầy ghi giúp em công thức tính số vân sáng, em có cái hình lăng kính Fresnel nhung em không có công thức tính số vân sáng, em cám ơn thầy ạ!
Nhầm mất! Thí nghiệm Y âng em ạ! Có nhiều cách tính vân sáng nhưng phổ biến người ta làm như thế này nhé!
Bước 1 tính khoảng vân i
Bước 2 lập tỉ số: [tex]\frac{L}{2.i}=k,m[/tex]
L là độ rộng vùng giao thoa. k là phần nguyên, m là phần thập phân. Số vân sáng xác định bằng cách là N = 2.k + 1. Cộng thêm 1 vì đó chính là vân trung tâm.


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: tsag trong 11:30:29 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Thầy ơi vậy nếu đề hỏi số vân tối thì công thức tính như thế nào, em quên mất chỗ này rồi


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: tsag trong 11:41:09 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Thầy ơi bài này L tính sao vậy thầy ?


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: photon01 trong 12:01:58 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Thầy ơi bài này L tính sao vậy thầy ?
Độ rộng vùng giao thoa với lưỡng lăng kính em tính theo  công thức: [tex]P_{1}P_{2}=2.L.tanA[/tex]
L là khoảng cách từ lăng kính tới màn quan sát. Với góc A nhỏ em chuyển tanA về A nhưng đổi sang rad nhé!.
Còn hỏi số vân tối chia hai trường hợp. [tex]m\geq 0,5[/tex] thì N = 2.(k+1)
Nếu m < 0,5 thì lấy N = 2.k


Tiêu đề: Trả lời: bài lưỡng lăng kính
Gửi bởi: Thuy203 trong 07:33:59 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Ô không cho lamđa à bạn