Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vukhoi19 trong 10:29:51 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17564Tiêu đề: Sóng ánh sáng . Khoảng cách ngắn nhất
Gửi bởi: vukhoi19 trong 10:29:51 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
chiếu đồng thời 3 bức xạ có bước sóng 0.4um , 0.48um , 0.6um vào nghe thí nghiệm Young. Biết a = 1.2mm D = 3m .Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm : A> 12mm B > 8mm C > 24mm D> 6mm . Có gì cho em phương pháp làm vân trùng nhau có 3 bước sóng hoặc 4 . Em cảm ơn  !


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng . Khoảng cách ngắn nhất
Gửi bởi: photon01 trong 11:29:09 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
chiếu đồng thời 3 bức xạ có bước sóng 0.4um , 0.48um , 0.6um vào nghe thí nghiệm Young. Biết a = 1.2mm D = 3m .Khoảng cách ngắn nhất giữa 2 vị trí có màu cùng màu với vân sáng trung tâm : A> 12mm B > 8mm C > 24mm D> 6mm . Có gì cho em phương pháp làm vân trùng nhau có 3 bước sóng hoặc 4 . Em cảm ơn  !
Em tham khảo theo đường link này nhé! http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=15387.msg63638#msg63638


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng . Khoảng cách ngắn nhất
Gửi bởi: vukhoi19 trong 05:02:48 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Trích dẫn từ: canhbao trong 03:59:28 PM Ngày 16 Tháng Tư, 2013

Câu 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu đồng thời 3 bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,45µm, λ2=0,54µm, λ3=0,72µm. Trên màn quan sát ta hứng được hệ vân giao thoa.Trong khoảng giữa bốn vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta quan sát được số vân sáng bằng?

Đáp số 141

Trước tiên ta phải tìm khoảng vân trùng và bậc của 3 vân sáng tại vị trí trùng nhau gần nhất.
Khi ba ánh sáng trùng nhau ta có x1 = x2 = x3 vậy:Vậy vị trí trùng nhau của các bức xạ ứng với vân sáng bậc 24 của bức xạ 1; 20 của bức xạ 2 và 15 của bức xạ 3.
Vậy trong khoảng từ vân trung tâm đến vân trùng đầu tiên có: 23 vân bức xạ 1, 19 vân bức xạ 2, 14 vân bức xạ 3. Trừ đi số vân trùng của bức xạ 1, 2; 2,3; và 1,3 thì số vân trong khoảng đó là: N = 23 +19 +14 -9=47; Trong khoảng 4 vân sáng trùng nhau có 3 khoảng vân trùng vậy số vân sáng quan sát được là 3.N=3.47 = 141.
(Nếu tính cả hai vị trí vân trùng của 3 vân sáng trong khoảng đó thì phải là 143)                                                                    .Thầy ơi , e k hiểu chỗ -1 đó thầy . Với lại tại sao trừ số vân trùng nhau 1,2 2,3 1,3 . giảng dùm em . Em cảm ơn thầy :)