Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: banglang95 trong 10:09:35 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17561Tiêu đề: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: banglang95 trong 10:09:35 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Mong mọi người giúp mình mấy bài này cám ơn trước nha:
Bài 1: Một vật có m=200g treo vào dây AB ko dãn và treo vào 1 lò xo. Vật m dđđh với chu kì T=pi/5. g=10m/s2. Biết dây AB chỉ chịu dc lực kéo tối đa là 3N thì biên độ A phải thỏa mãn đk nào dđể dây AB ko đứt??

Bài 2: Một CLLX gồm vật nặng có m=1kg độ cứng k=400N/m và chiều dài tự nhiên 25cm dc treo thẳng đứng. Đưa vật đến vị trí cách điểm treo 23.5cm rồi truyền cho nó vận tốc ban đầu 0.8m/s2 hướng lên. Chọn chiều dương hướng xuống, gia tốc của vật khi lò xò có chiều dài 30.5cm là
   A.0,8        B.12         C.-0,8            D.-12

Bài 3: CLLX có m=0,01kg và độ cứng k=1N/m dđ trên mp nằm ngang dọc theo trục lò xò. Hệ số ms trượt giữa vật và mp la 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn d rồi buông nhẹ để con lac dđ tắt dần lấy g=10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt dc trong quá trình dđ là 10căn6cm/s. giá trị của d là
   A.1cm            B. 2cm            C.3cm               D.4cm

Bài 4: Một CLLX nằm ngang  gồm vật nhỏ cò m=200g độ cứng k=1N/m, hệ số ms trượt giửa vật và mp nằm ngang là 0,1. Ban đầu vật dc giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm, sau đó thả nhẹ để con lắc dđ tắt dần, g=10m/s2. Trong CK dđ đầu tiên kể từ lúc thả vật thì tỉ số tốc độ giữa 2 thời điểm gia tốc của vật triệt tiêu là
   A. 5/3               B. 9/7            C. 5/4           D.3/2

Bài 5: Một CLLX dc đặt nằm ngang có k=40N/m và vật nặng có m=400g. Từ VTCB kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thẻ nhẹ cho vật dđđh. Sau khi thả vật 7pi/30 thì ngta giữ chặt điểm chình giữa lò xo. Biện độ dđ của vật luc2 sau là:
   A. 2cạn            B. 2can6               C. 2can7              D.4can2

Bài 6: Một con lắc đơn đang dđđh với biên độ dài A. Khi vật dđ đi qua VTCB nó va chạm với vật nhỏ có m bằng nó đang nằm yên ở đó. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng dđđh với biên độ dài A' có giá trị là:
   A. Acan2             B. Acan2/2              C. 2A                 D. 0,5ATiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:10:44 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Mong mọi người giúp mình mấy bài này cám ơn trước nha:
Bài 1: Một vật có m=200g treo vào dây AB ko dãn và treo vào 1 lò xo. Vật m dđđh với chu kì T=pi/5. g=10m/s2. Biết dây AB chỉ chịu dc lực kéo tối đa là 3N thì biên độ A phải thỏa mãn đk nào dđể dây AB ko đứt??
Gì mà nhiều thế!
Lực căng dây  = hợp lực tác dụng của con lắc trong quá trình dao động:
T = -kx = ma = [tex]=-m\omega ^{2}Acos\omega t[/tex]
Vì [tex]cos\omega t[/tex][tex]\leq[/tex]1 nên để dây không đứt thì [tex]m\omega ^{2}A\leq 3\rightarrow A\leq1,5.10^{-3}m=15cm[/tex]
Dạng này nên thêm điều kiện dây luôn thẳng (không chùng)thì hay hơn!Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:19:36 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 2: Một CLLX gồm vật nặng có m=1kg độ cứng k=400N/m và chiều dài tự nhiên 25cm dc treo thẳng đứng. Đưa vật đến vị trí cách điểm treo 23.5cm rồi truyền cho nó vận tốc ban đầu 0.8m/s hướng lên. Chọn chiều dương hướng xuống, gia tốc của vật khi lò xò có chiều dài 30.5cm là (lấy g = 10 nhé)
   A.0,8        B.12         C.-0,8            D.-12
Tại VTCB ta có:[tex]\Delta l=2,5cm[/tex], tại VTCB lò xo dài 27,5cm và [tex]\omega =20rad/s[/tex]
Khi lò xo dài 23,5cm thì x = - 4cm suy ra A = 4căn2 cm.
Khi lò xo dài 30,5cm thì x = +3cm suy ra [tex]a=-\omega ^{2}x=-12m/s^{2}[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:26:10 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 3: CLLX có m=0,01kg và độ cứng k=1N/m dđ trên mp nằm ngang dọc theo trục lò xò. Hệ số ms trượt giữa vật và mp la 0,1. Ban đầu kéo vật ra khỏi VTCB một đoạn d rồi buông nhẹ để con lac dđ tắt dần lấy g=10m/s2. Tốc độ lớn nhất vật đạt dc trong quá trình dđ là 10căn6cm/s. giá trị của d là
   A.1cm            B. 2cm            C.3cm               D.4cm
Vị trí cân bằng mới của con lắc: [tex]x_{o}=\frac{\mu mg}{k} = 0,01m = 1cm\rightarrow v_{max}=(A-x_{o})\omega= (d-x_{o})\omega=10\sqrt{6};\omega =10rad/s\rightarrow d-x_{o}=\sqrt{6}\rightarrow d=1+\sqrt{6}cm[/tex]
Không thấy đáp án!


Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:28:34 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Mong mọi người giúp mình mấy bài này cám ơn trước nha:
Bài 4: Một CLLX nằm ngang  gồm vật nhỏ cò m=200g độ cứng k=1N/m, hệ số ms trượt giửa vật và mp nằm ngang là 0,1. Ban đầu vật dc giữ ở vị trí lò xo giãn 10cm, sau đó thả nhẹ để con lắc dđ tắt dần, g=10m/s2. Trong CK dđ đầu tiên kể từ lúc thả vật thì tỉ số tốc độ giữa 2 thời điểm gia tốc của vật triệt tiêu là
   A. 5/3               B. 9/7            C. 5/4           D.3/2
Bài này xem tại đây:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=16614.0


Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:34:29 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 5: Một CLLX dc đặt nằm ngang có k=40N/m và vật nặng có m=400g. Từ VTCB kéo vật ra 1 đoạn 8cm rồi thẻ nhẹ cho vật dđđh. Sau khi thả vật 7pi/30 thì ngta giữ chặt điểm chình giữa lò xo. Biện độ dđ của vật luc2 sau là:
   A. 2cạn            B. 2can6               C. 2can7              D.4can2
Em nên tìm kiếm trước khi đăng bài hỏi nhé!
Bài này xem tại đây:http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7317.0


Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 12:37:23 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài 6: Một con lắc đơn đang dđđh với biên độ dài A. Khi vật dđ đi qua VTCB nó va chạm với vật nhỏ có m bằng nó đang nằm yên ở đó. Sau va chạm 2 vật dính vào nhau và cùng dđđh với biên độ dài A' có giá trị là:
   A. Acan2             B. Acan2/2              C. 2A                 D. 0,5A
Định luật bảo toàn động lượng: mvmax = 2mvmax' hay [tex]\omega A=2\omega A'\rightarrow A'=A/2=0,5A[/tex]
(CL đơn có tần số góc không liên hệ khối lượng, bài toán sẽ khác nếu con lắc lò xo!)


Tiêu đề: Trả lời: vài bài cần giúp đỡ
Gửi bởi: Điền Quang trong 12:44:55 PM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài đăng đặt tên sai quy định. Đề nghị xem quy định cần thiết trước khi đăng.