Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: sinhtrungthanhdat trong 10:04:39 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17560Tiêu đề: Câu hỏi bài tập hóa học
Gửi bởi: sinhtrungthanhdat trong 10:04:39 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Cho em hỏi câu nói " cho từ từ HCl vào [tex]CO_{3}^{2-}[/tex] và [tex]HCO_{3}^{-}[/tex] thì phản ứng nào xảy ra" còn ngược lại thì sao?Tiêu đề: Trả lời: Câu hỏi bài tập hóa học
Gửi bởi: Mai Nguyên trong 10:32:51 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Thứ tự phản ứng là
[TEX]CO_2^{2-}+H^+ \rightarrow HCO_3^- \\ HCO_3^- +H^+ \rightarrow CO_2+H_2O[/TEX]
Ngược lại phản ứng như nhau, không cái nào trước sau cả