Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: JoseMourinho trong 08:06:34 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17557Tiêu đề: Lý thuyết về đơn vị khối lượng nguyên tử
Gửi bởi: JoseMourinho trong 08:06:34 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ.
Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A. MeV/s
B. kgm/s
C. MeV/c
D. (kg.MeV)1/2


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về đơn vị khối lượng nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 12:10:21 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Nhờ mọi người giúp đỡ.
Đơn vị nào không phải là đơn vị của khối lượng nguyên tử?
A. MeV/s
B. kgm/s
C. MeV/c
D. (kg.MeV)1/2
Nhìn các đáp án lạ quá! Đơn vị khối lượng gồm có kg, u, [tex]MeV/c^{2}[/tex]...
Trong đó [tex]1u=1,66055.10^{-27}kg=931,5MeV/c^{2}[/tex]
Dễ dàng nhìn thấy đáp án B là đơn vị động lượng. Vì p = m.v. Còn các trường hợp khác xin nhờ các thầy chỉ bảo thêm!


Tiêu đề: Trả lời: Lý thuyết về đơn vị khối lượng nguyên tử
Gửi bởi: photon01 trong 06:38:38 AM Ngày 28 Tháng Sáu, 2013
Bài này của bạn có lẽ hỏi về:" Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của động lượng" thì đúng hơn. Theo công thức động lượng ta có
[tex]p=m.v[/tex]
Hoặc động lượng tương đối tính với vận tốc bằng vận tốc ánh sáng ta có: [tex]p=m.c}[/tex]
Vậy đáp án B, C đúng.
Mặt khác ta có:[tex]E=m.c^{2}=\frac{(m.c)^{2}}{m}\rightarrow p=\sqrt{E.m}[/tex]
Vậy có thể suy ra đáp án D đúng. Câu sai ở đây chính là A. Vì đơn vị đó là của công suất.