Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoctrofd trong 11:03:02 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17550Tiêu đề: 1 câu về dòng điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 11:03:02 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Đặt vào đoạn mạch RLC 1 điện áp [tex]u=U_{0}cos2\Pi ft[/tex] trong đó tần số f có thể thay đổi được. Khi tần số [tex]f=f_{1}[/tex] và [tex]f=4f_{1}[/tex] thì công suất trong mạch như nhau và bằng 80% so với công suất cực đại. tính công hệ số công suất của mach khi f=5f1
mà này mình tính ra 0,68 mà đáp án 0,82
Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về dòng điện
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:35:12 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Đặt vào đoạn mạch RLC 1 điện áp [tex]u=U_{0}cos2\Pi ft[/tex] trong đó tần số f có thể thay đổi được. Khi tần số [tex]f=f_{1}[/tex] và [tex]f=4f_{1}[/tex] thì công suất trong mạch như nhau và bằng 80%[tex]cos\varphi _{3}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L3}-Z_{C3})^{2}}}= \frac{1}{\sqrt{1+(\frac{21}{30})^{2}}}=0,82[/tex]
 so với công suất cực đại. tính công hệ số công suất của mach khi f=5f1
mà này mình tính ra 0,68 mà đáp án 0,82
HD:(Tự thế số nhé)
Với 2 tần số f1 = fo và f2 = 4f0 = 4f1 mà mạch cùng công suất nên Zl1 = Zc2 và Zl2 = Zc1 và Zl2 = 4Zl1
P1 = 0,8Pmax nên: [tex]R\frac{U^{2}}{R^{2}+(Z_{L1}-Z_{C1})^{2}}=U^{2}/R\rightarrow R=6Z_{L1}[/tex]
Khi f3 = 5fo = 5f1  thì Zl3 = 5Zl1; Zc3 = Zc1/5 = Zl2/5 = 4Zl1/5, ta có:
[tex]cos\varphi _{3}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}+(Z_{L3}-Z_{C3})^{2}}}=\frac{1}{\sqrt{1+(\frac{21}{30})^{2}}}=0,82[/tex]Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về dòng điện
Gửi bởi: k4shando trong 03:18:06 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Những bài thế này ko hẳn quá khó chỉ có điều biến đổi zich zac, với lại bạn chú ý cái dữ liệu ban đầu đề cho nhé, khi f=[tex]f_{0}=4f_{1} , f_{0}=f_{1}\rightarrow Z_{L_{2}}=4Z_{L_{1}},Z_{C_{1}}=4Z_{C_{2}}[/tex]