Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: hoctrofd trong 08:38:04 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17546Tiêu đề: 1 câu về bài tập dòng điện
Gửi bởi: hoctrofd trong 08:38:04 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức[tex]U=200cos^{2}50\Pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R thì công suất của mách điện đạt giá trị cực đại P=100w tính R
ĐS 25ôm (đề thi thử Vinh) mình chưa hiểu lắm cái này ai chỉ giúp
mình tính [tex]U^{2}=U_{1}^{2}+(\frac{U_{2}}{\sqrt{2}})^{2}[/tex]
[tex]U=U_{1}+U_{2}cos(100\Pi t)[/tex]
[tex]U=100+100cos(100\Pi t)[/tex]
[tex]P=\frac{U^{2}}{2R}[/tex]
[tex]\rightarrow R=\frac{U^{2}}{2P}=75\Omega[/tex]
mấy bạn chỉ mình với


Tiêu đề: Trả lời: 1 câu về bài tập dòng điện
Gửi bởi: Quang Dương trong 08:56:11 AM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức[tex]U=200cos^{2}50\Pi t[/tex] vào hai đầu mạch điện gồm: biến trở R, cuộn dây thuần cảm và tụ điện C mắc nối tiếp. Khi thay đổi R thì công suất của mách điện đạt giá trị cực đại P=100w tính R
ĐS 25ôm (đề thi thử Vinh) mình chưa hiểu lắm cái này ai chỉ giúp
mình tính [tex]U^{2}=U_{1}^{2}+(\frac{U_{2}}{\sqrt{2}})^{2}[/tex]
[tex]U=U_{1}+U_{2}cos(100\Pi t)[/tex]
[tex]U=100+100cos(100\Pi t)[/tex]
[tex]P=\frac{U^{2}}{2R}[/tex]
[tex]\rightarrow R=\frac{U^{2}}{2P}=75\Omega[/tex]
mấy bạn chỉ mình với

Điện áp trên được tách thành hai phần : [tex]u_{1} =100 V [/tex] và [tex]u_{2} =100cos(100\Pi t) V [/tex]

[tex]u_{1} =100 V [/tex] là điện áp của dòng điện không đổi nên không tạo ra dòng điện do tụ điện C chặn

Vậy công suất cần tìm chỉ là công suất do điện áp xoay chiều  [tex]u_{2} =100cos(100\Pi t) V [/tex] gây ra .

Đến đây chúc em tính thành công !