Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Thuy203 trong 11:15:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17542Tiêu đề: Sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: Thuy203 trong 11:15:48 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Gthoa anh sáng Yâng, S phát ra 3 bức xạ lam đa1=400nm, lamda2=500nm, lamda3=750nm, giữa 2 vân gần nhau nhất cúng màu vân trung tâm. Thấy bao nhiêu loại vân?
Bài này e nghĩ loại vân là gồm ánh sáng của riêng lamda1;2;3, vân sáng của 1trung2, 2trung 3, 1trùng3 là có 6 LOẠI vân sáng, nhưng đ.án lãi là5,em mong được giải thich ạ


Tiêu đề: Trả lời: Sóng ánh sáng cần giúp
Gửi bởi: cuongthich trong 11:25:29 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Gthoa anh sáng Yâng, S phát ra 3 bức xạ lam đa1=400nm, lamda2=500nm, lamda3=750nm, giữa 2 vân gần nhau nhất cúng màu vân trung tâm. Thấy bao nhiêu loại vân?
Bài này e nghĩ loại vân là gồm ánh sáng của riêng lamda1;2;3, vân sáng của 1trung2, 2trung 3, 1trùng3 là có 6 LOẠI vân sáng, nhưng đ.án lãi là5,em mong được giải thich ạ
trên lý thuyết là có nhiều nhất là 6 loại vân bây giờ ta chỉ cẩn kiểm tra xem các vân có trùng nhau đầy đủ hay không:
[tex]40\lambda 1=50\lambda 2=75\lambda 3[/tex] BCNN là= 600
K1=15: K2=12 K3=8
trùng 1,2: [tex]\frac{k1}{k2}=\frac{5}{4}[/tex] có trùng
trùng 1,3 [tex]\frac{k1}{k3}=\frac{15}{8}[/tex] K3 chạy từ 1 đến 7 nên không có vân trùng 1,3
còn lại em tự kiểm tra