Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bigterboy trong 09:17:51 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17536Tiêu đề: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: bigterboy trong 09:17:51 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
mọi người giúp em bài này với
Một con lắc đơn gồm sợi dây dài 80cm được treo tại nơi có gia tốc trọng trường g=10m/s2 đang dao động điều hoà. Biết tại thời điểm t khi li độ góc của vật 0,1 rad thì vận tốc của vật là 10πcm/s.. Tốc độ cực đại của vật là

a/3,2m/s.
b/0,3 căn(2)
c/  1,2m/s.
 d/ 0,2 căn (2)Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: ngochocly trong 09:54:23 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Bạn dùng hệ thức độc lập:
[tex]\alpha _{0}^{2}=\alpha ^{2} +\frac{v^{2}}{g.l}[/tex]
=>[tex]\alpha _{0}[/tex]
Định luật bảo toản cơ năng:
[tex]m\frac{v_{0}^{2}}{2}=mgl(1-cos\alpha _{0})[/tex]
=>[tex]v_{0}=\sqrt{2gl(1-cos\alpha _{0})}[/tex]Tiêu đề: Trả lời: bài tập con lắc đơn
Gửi bởi: nguyenmanhduyhp trong 10:12:40 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
[tex]v^{2}=2gl(cos\alpha -cos\alpha _{0})\Rightarrow cos\alpha _{0}=cos\alpha-\frac{v^{2}}{2gl}=0,9888[/tex]   (1)
[tex]v_{max}^{2}=2gl(1-cos\alpha _{0})[/tex]              (2)
Lấy (2) chia (1) ta có [tex]v_{max}^{2}=\frac{1-cos\alpha }{cos\alpha -cos\alpha _{0}}.v^{2}[/tex]
 Thay số tìm ra vmax=0,3 căn 2