Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: luonglecongly trong 06:25:37 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17534Tiêu đề: DD tắt dấn và công suất điện, nhờ các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 06:25:37 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ:
Câu 37: Một vật đang dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ thì biên độ dao động giảm đi 4%. PhầnNL đã bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng
A.   7,8%.       B. 6,5%.    C. 4,0%.    D. 16,0%.
Câu 50: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(t + ) thì dòng điện trong mạch là i = I0cost. Nhận xét nào sau đây là không đúng đối với công suất tức thời của đoạn mạch?
A. Công suất tức thời cực đại Pmax =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu +1)[/tex]

B. P = u.i.         C. P =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu )[/tex]

----
Câu 37 Đáp án A
Câu 38 Đáp án A (mình nhìn vào đánh ngay đáp án C  :-[)


Tiêu đề: Trả lời: DD tắt dấn và công suất điện, nhờ các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:37:54 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ:
Câu 37: Một vật đang dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ thì biên độ dao động giảm đi 4%. PhầnNL đã bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng
A.   7,8%.       B. 6,5%.    C. 4,0%.    D. 16,0%.
Cơ năng ban đầu: W = [tex]kA^{2}/2[/tex]
Sau 1T: A' = A - 0,04A = 0,96A. Cơ năng sau 1T: W' =  [tex]kA'^{2}/2[/tex] = [tex]0,9216.kA^{2}/2[/tex]
Độ giảm cơ năng sau 1T: [tex]\Delta W=W-W'=KA^{2}(1-0,96^{2})/2= W(1-0,96^{2})\rightarrow \Delta W/W=1-0,96^{2}[/tex] = 7,8%


Tiêu đề: Trả lời: DD tắt dấn và công suất điện, nhờ các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:42:50 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ:
Câu 37: Một vật đang dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ thì biên độ dao động giảm đi 4%. PhầnNL đã bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng
A.   7,8%.       B. 6,5%.    C. 4,0%.    D. 16,0%.
Câu 50: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\varphi[/tex]) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos[tex]\omega[/tex]t. Nhận xét nào sau đây là không đúng đối với công suất tức thời của đoạn mạch?
A. Công suất tức thời cực đại Pmax =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu +1)[/tex]
B. P = u.i.         C. P =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu )[/tex]
Công suất tức thời p = ui = [tex]\frac{U_{O}I_{O}cos\varphi }{2}+\frac{U_{O}I_{O}cos(2\omega t+\varphi )}{2}[/tex]
Suy ra C.Tiêu đề: Trả lời: DD tắt dấn và công suất điện, nhờ các bạn giúp đỡ
Gửi bởi: luonglecongly trong 08:00:47 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ các bạn và thầy cô giúp đỡ:
Câu 37: Một vật đang dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ thì biên độ dao động giảm đi 4%. PhầnNL đã bị mất đi trong một dao động toàn phần xấp xỉ bằng
A.   7,8%.       B. 6,5%.    C. 4,0%.    D. 16,0%.
Câu 50: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos([tex]\omega[/tex]t +[tex]\varphi[/tex]) thì dòng điện trong mạch là i = I0cos[tex]\omega[/tex]t. Nhận xét nào sau đây là không đúng đối với công suất tức thời của đoạn mạch?
A. Công suất tức thời cực đại Pmax =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu +1)[/tex]
B. P = u.i.         C. P =  [tex]\frac{U_{0}I_{0}}{2}(cos\mu )[/tex]
Công suất tức thời p = ui = [tex]\frac{U_{O}I_{O}cos\varphi }{2}+\frac{U_{O}I_{O}cos(2\omega t+\varphi )}{2}[/tex]
Suy ra C.


cam ơn bạn nhìu. đề hỏi đáp án không đúng mà cứ nghĩ là đáp án đúng....chicken thật