Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: phuoc_264 trong 04:34:23 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17530Tiêu đề: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: phuoc_264 trong 04:34:23 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Giao thoa sóng nước với hai nguồn A, B cách nhau 15cm dao động cùng tần số 10Hz , cùng biên độ 2cm và cùng pha.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 120cm/s. Gọi I là trung điểm của AB. Điểm M trên AB có biên độ dao động 2cm và gần với I nhất. Tìm khoảng cách IM?
A.3,5                             B.4                                       C.2                                     D.2,5


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: superburglar_9x trong 06:17:30 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
2 nguồn dao động cùng pha nên I dao động biên độ max.==>điểm gần nhất dao động với biên độ A/2 là lamda/6=2cm


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: JoseMourinho trong 06:18:17 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
"Bài đăng của bạn vi phạm quy định 2 của diễn đàn, bạn là thành viên thì mới thì hãy đọc kĩ quy định cần thiết trước khi đăng bài."
Điểm I là trung điểm AB, do A,B dao động cùng pha nên I là 1 bó sóng,=> Điểm dao động với biên độ 2(cm) trên đoạn AB gần I nhất cách điểm I 1 đoạn lamda/6=2cm (Giải kiểu sóng dừng)


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ khó
Gửi bởi: phuoc_264 trong 12:31:52 PM Ngày 27 Tháng Sáu, 2013
"Bài đăng của bạn vi phạm quy định 2 của diễn đàn, bạn là thành viên thì mới thì hãy đọc kĩ quy định cần thiết trước khi đăng bài."
Điểm I là trung điểm AB, do A,B dao động cùng pha nên I là 1 bó sóng,=> Điểm dao động với biên độ 2(cm) trên đoạn AB gần I nhất cách điểm I 1 đoạn lamda/6=2cm (Giải kiểu sóng dừng)
Em cảm ơn nhiều ạ