Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: bemapmat trong 03:47:12 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17525Tiêu đề: Nhờ mọi người giải giùm lượng tử + sóng cơ
Gửi bởi: bemapmat trong 03:47:12 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
  1. Một tế bào quang điện có catốt bằng Xêdi, giới hạn quang điện của kim loại này là 650nm.
Catốt được chiếu sáng với công suất P=1mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là
U=0,07V. Biết rằng hiệu suất lưỡng tử bằng 1.Cường độ dòng quang điện bão hòa qua tế bào quang điện là.
A . 2,55 A          B. 5,1.10^-4 A     C. 2,22 .10^-4 A         D.5,1 .10^-2 A

  2. Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A,B dao động với
phương trình Ua = Ub = 5cos10pi t
 cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s.Một điểm N trên mặt nước
với AN – BN = - 10cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?
A. Cực tiểu thứ 3 về phía A            B. Cực tiểu thứ 4 về phía A
C. Cực tiểu thứ 4 về phía B            D. Cực đại thứ 4 về phía A


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giùm 2 bài tập lượng tử + sóng cơ
Gửi bởi: luonglecongly trong 08:26:46 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
 1. Một tế bào quang điện có catốt bằng Xêdi, giới hạn quang điện của kim loại này là 650nm.
Catốt được chiếu sáng với công suất P=1mW. Khi đó hiệu điện thế hãm đối với tế bào quang điện là
U=0,07V. Biết rằng hiệu suất lưỡng tử bằng 1.Cường độ dòng quang điện bão hòa qua tế bào quang điện là.
A . 2,55 A          B. 5,1.10^-4 A     C. 2,22 .10^-4 A         D.5,1 .10^-2 A

  2. Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo ra trên mặt nước hai nguồn sóng A,B dao động với
phương trình Ua = Ub = 5cos10pi t
 cm.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 20cm/s.Một điểm N trên mặt nước
với AN – BN = - 10cm nằm trên đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực của AB?
A. Cực tiểu thứ 3 về phía A            B. Cực tiểu thứ 4 về phía A
C. Cực tiểu thứ 4 về phía B            D. Cực đại thứ 4 về phía A

1>[tex]P = \frac{hc}{\lambda } n_{p}, I_{bh} = e.n_{e}[/tex]
[tex]H = \frac{n_{p}}{n_{e}} = 1 => n_{e} => I_{bh}[/tex]

người ta cho Uh chi ko biết nữa  8-x

2> BN - AN  = 10 = [tex]k\lambda[/tex] => k =2,5 sai
or BN - AN  = 10 = [tex](k+05) \lambda[/tex] => k = 2
vay N là vân cực tiểu bậc 3, về phía A (so với trung trực của AB, N và A cùng 1 phía)


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ mọi người giải giùm 2 bài tập lượng tử + sóng cơ
Gửi bởi: bemapmat trong 10:28:03 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013


1>[tex]P = \frac{hc}{\lambda } n_{p}, I_{bh} = e.n_{e}[/tex]
[tex]H = \frac{n_{p}}{n_{e}} = 1 => n_{e} => I_{bh}[/tex]

người ta cho Uh chi ko biết nữa  8-x

2> BN - AN  = 10 = [tex]k\lambda[/tex] => k =2,5 sai
or BN - AN  = 10 = [tex](k+05) \lambda[/tex] => k = 2
vay N là vân cực tiểu bậc 3, về phía A (so với trung trực của AB, N và A cùng 1 phía)

   Bài 1 mình giải ra ko giống đáp án ( 5,232 trong khi đáp án là 5,1) . bài 2 thì đáp án lại là B. Mong các thầy cô giải đáp giùm.