Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: buihoanglong trong 10:38:50 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17519Tiêu đề: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: buihoanglong trong 10:38:50 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Câu 37. Bắn một hạt anpha vào hạt nhân 14
7 N đang đứng
yên gây ra phản ứng: anpha+N->H+O anpha(2.4),N(7.14),H(1.1),O(8.16) . Năng
lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai
hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của hạt anpha là
là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần
đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV
mong thầy cô và các bạn giúp


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: JoseMourinho trong 11:36:48 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Bạn đặt tên sai quy định, không liên quan tới nội dung.
Bạn hãy thực hiện chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7904.0


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: buihoanglong trong 05:46:21 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Bạn đặt tên sai quy định, không liên quan tới nội dung.
Bạn hãy thực hiện chức năng tìm kiếm trước khi hỏi bài http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7904.0

cảm ơn bạn nhắc nhở


Tiêu đề: Trả lời: Bài vật lý hạt nhân
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 07:08:53 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Câu 37. Bắn một hạt anpha vào hạt nhân 14- 7 N đang đứng yên gây ra phản ứng: anpha+N->H+O anpha(2.4),N(7.14),H(1.1),O(8.17) . Năng lượng của phản ứng này bằng -1,21MeV. Giả sử hai hạt sinh ra có cùng vectơ vận tốc. Động năng của hạt anpha là là: (xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần đúng bằng số khối của nó)
A. 1,36MeV B. 1,65MeV C. 1,63MeV D. 1,56MeV
mong thầy cô và các bạn giúp
Động lượng bảo toàn ta có: [tex]\vec{p_{a}}=\vec{p_{H}}+\vec{p_{o}};[/tex] vì 2 vecto vận tốc cùng hướng, cùng độ lớn nên : [tex]\rightarrow p_{\alpha }=p_{o}+p_{H}[/tex] = 18pH hay kH = 4[tex]k\alpha[/tex]/324
Năng lượng p/u: E = ko+kH- [tex]k\alpha[/tex] = 18kH - [tex]k\alpha[/tex]
Suy ra [tex]k\alpha =E/(\frac{4}{18}-1)[/tex]