Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: tsag trong 01:34:59 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17514Tiêu đề: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: tsag trong 01:34:59 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Câu 1
Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ vo ở trên là 20 cm/s. Tốc độ vo là:
A. 10,47cm/s   B. 14,8cm/s   C. 11,54cm/s   D. 18,14cm/s


Tiêu đề: Trả lời: Bài dao động cơ khó
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:11:23 AM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Nhờ thầy cô và các bạn giải giúp
Câu 1
Một vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Trong một chu kì, thời gian vật có tốc độ lớn hơn một giá trị vo nào đó là 1s. Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ vo ở trên là 20 cm/s. Tốc độ vo là:
A. 10,47cm/s   B. 14,8cm/s   C. 11,54cm/s   D. 18,14cm/s
Gọi xo là vị trí có tốc độ vo; dùng đường tròn suy ra thời gian từ VTCB đến xo là 0,25s.
Tốc độ trung bình khi đi một chiều giữa hai vị trí có cùng tốc độ vo: vtb = S/t = S/0,5 hay S = 10cm = 2xo , xo = 5cm
Dó đó: vo = 10pi/ căn3 = 18,12cm/s