Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Nogood trong 11:07:12 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=17512Tiêu đề: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Nogood trong 11:07:12 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết biên độ dao động thứ nhất có biên độ  6cm và trễ pha hơn biên độ tổng hợp là pi/2 . Tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ bằng 9cm
Biên độ dao động tổng hợp
Mong sớm nhận được giúp đỡ


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: photon01 trong 11:27:37 PM Ngày 25 Tháng Sáu, 2013
Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số. Biết biên độ dao động thứ nhất có biên độ  6cm và trễ pha hơn biên độ tổng hợp là pi/2 . Tại thời điểm dao động thứ 2 có li độ bằng biên độ của dao động thứ nhất thì dao động tổng hợp có li độ bằng 9cm
Biên độ dao động tổng hợp
Mong sớm nhận được giúp đỡ
Phương trình dao động của các dao động thành phần và dao động tổng hợp là:
[tex]\begin{cases} x_{1}= 6cos\left(\omega t+\varphi _{1} \right) \\ x_{2}= A_{2}cos\left(\omega t+\varphi _{2} \right) \\ x=Acos\left(\omega t+\varphi _{1}+\frac{\pi }{2} \right) \end{cases}[/tex]
Tại thời điểm x2 = 6cm thì x = 9cm vậy ta có: x1 = x - x2 = 9 - 6 = 3cm.
Vậy ta có:
[tex]6cos\left(\omega t+\varphi _{1} \right)=3\rightarrow \left(\omega t+\varphi _{1} \right)=-\frac{\pi }{3}rad[/tex]
Ta lấy giá trị âm vì x = 9cm là số dương theo phương trình: [tex]x=9=Acos\left(-\frac{\pi }{3}+\frac{\pi }{2} \right)\rightarrow A=\frac{9}{cos\frac{\pi }{6}}=6\sqrt{3}cm[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Nogood trong 04:01:25 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Tại sao x1 = x - x2  ????


Tiêu đề: Trả lời: Tổng hợp dao động
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:06:21 PM Ngày 26 Tháng Sáu, 2013
Tại sao x1 = x - x2  ????

x là dao động tổng hợp của x1 và x2, hay ta luôn có : x= x1+ x2.